Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura hebrajska(L) [3600-7-HE1-JKH(L)] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język i kultura hebrajska(L) [3600-7-HE1-JKH(L)]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 108
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 108
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 108
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 108
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 108
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 108
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marta Dudzik-Rudkowska, Maria Piekarska-Baronet, Lidia Tuwalska-Napiórkowska
Literatura:

Chayat S., Israeli S., Kobliner H., Ivrit min ha-Hatchala (Hebrew from Scratch), part I, Academon, Jerusalem 2000.

A. Adamczyk, M. Dudzik-Rudkowska, Hebrajski nie gryzie, Warszawa 2022

Klugman A., Nowy słownik polsko- hebrajski, hebrajsko- polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.

Ronen S., Sobelman M., Samouczek języka hebrajskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2008.

Tomal M., Język hebrajski biblijny, Dialog, Warszawa 2008.

morfix.co.il

iwrit.pl

Zakres tematów:

VOCABULARY

zwierzęta,

rośliny,

u lekarza,

kalendarz żydowski,

kibuc,

znaki zodiaku, horoskop,

podróże,

szukamy mieszkania.

rodzina

zakupy

ubrania

GRAMMAR

czasownik: bezokolicznik i formy osobowe: czas teraźniejszy, przeszły i przyszły koniugacji pa`al, pi`el, hitpa`el, hif`il i nif`al- rdzeń zdrowy (również zawierający spółgłoski gardłowe), lamed-he, ajn-waw, niektóre czasowniki słabe

tryb rozkazujący- niektóre czasowniki

צריך, יכול + bezokolicznik

zdania bezosobowe w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym (כדאי+ש"פ)

zdania imienne i czasownikowe,

mowa zależna

zdania warunkowe realne

zdania względne

zdania okolicznikowe celu

zdania okolicznikowe przyczyny

zdania okolicznikowe czasu

Metody dydaktyczne:

* symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• analiza dokumentów źródłowych,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

1) kontrola obecności,

2) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

3) kolokwia,

4) prace pisemne,

5) zaliczenie pisemne na koniec semestru,

6) pisemny i ustny egzamin na koniec roku, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej co najmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który był obecny na mniej niż 60% zajęć, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i mimo to uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Uwagi:

Kurs współprowadzony przez kilku prowadzących.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)