Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-21 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-05-28 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-06-04 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-06-11 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Krzywy
Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne. Uporządkowanie wiedzy na temat pojęcia „tradycji”. Periodyzacja antyczna i biblijna.

2. Mit a dzieje inwokacji epickiej – znaczenie i przeobrażenia toposu: Homer – epicy dawni – nawiązania nowożytne.

– przeczytać przed zajęciami: M. Eliade, Święty czas i mity, [w:] tenże, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 55-93 [lub w tomie: M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1974 i nast. wyd.]);

3. Kulturowe funkcje mitu na przykładzie opowieści o Narcyzie.

– przeczytać przed zajęciami: J. Parandowski, Mitologia – wyd. dowolne, część I: Grecja (ćwiczenia rozpoczną się kolokwium ze znajomości lektury);

– przynieść na zajęcia: Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995, s. 74-79; M. Sęp-Szarzyński, Do Kasie, [w:] tenże, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001, s. 66-68 (obowiązuje także znajomość komentarza).

4. Z dziejów liryki

– przeczytać przed zajęciami: J. Krókowski, Wstęp, [w:] Horacy, Wybór poezji, wyd. dowolne (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości lektury);

– przynieść na zajęcia: Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996: Safona: 31; Anakreont: 11; Pindar: Dytyramb dla Ateńczyków; Horacy, Wybór poezji, jw.: ody: II 14; III 13; z dodatku: S. Petrycy, Studnia kolegiacka; M.K. Sarbiewski, Liryki oraz Droga rzymska, przeł. T. Karyłowski, oprac. M. Korolko, Warszawa 1980: epoda II.

5. Platońska koncepcja miłości – eksplikacja tekstu i nawiązania

– przeczytać przed zajęciami: Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, wyd. dowolne (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości lektury; tekst należy przynieść na zajęcia);

– przynieść na zajęcia: F. Petrarka, Wybór pism, oprac. K. Morawski, Wrocław 1982: sonet 362: „Często ulatam w niebiosa myślami…” (s. 68–69); J. Donne, Alchemia miłości, [w:], Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, oprac. i przeł. S. Barańczak, Warszawa 1991 (s. 80).

– dla zainteresowanych: H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa 1969, s. 60-72 (rozdz. „Rola pederastii w dziele wychowania”), E. Panofsky, Neoplatoński ruch we Florencji i północnych Włoszech, [w:] tenże, Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971; T. Klaniczay, Neoplatońska filozofia piękna i miłości w literaturze renesansowej, [w:] tenże, Renesans. Manieryzm. Barok, przeł. E. Cygielska, Warszawa 1986.

6. Wprowadzenie do epiki Homerowej

– przeczytać przed zajęciami: Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski – wyd. dowolne: pieśń I, V–XIII, XIX–XXIV (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości lektury);

– przynieść na zajęcia: K. Kawafis, Wiersze zebrane, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1981: Itaka.

7. Czym jest klasycyzm?

– Horacy, List do Pizonów, [w:] Rzymska krytyka i teoria literatury, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983, s. 36–64;

– Nicolas Boileau Despréux, Sztuka poetycka, przeł. i oprac. M. Grzędzielska, Lublin 1989.

– dla chętnych: W. Tatarkiewicz, Czworakie rozumienie klasycyzmu, „Ethos” 1996, s. 67–80.

8. Test z lektur antycznych

9. Księga Rodzaju – forma kosmogonii biblijnej, kwestia genezy zła

– przeczytać przed zajęciami: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia (rozdz. 1-16), tu i dalej sugeruję lekturę Biblii Tysiąclecia (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości zadanych ksiąg).

10. Hiob – tekst i jego interpretacje

– przeczytać przed zajęciami: Księga Hioba (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości lektury).

11. Smoki i inne monstra biblijne

12. Między poczuciem beznadziei a radością życia

– przeczytać przed zajęciami: Księga Koheleta (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości lektury).

13. Od Ewy do Maryi – kobieta w Biblii

– przeczytać przed zajęciami: Księga Judyty (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości lektury).

14. Wprowadzenie do lektury tekstu ewangelicznego

– przeczytać przed zajęciami: Ewangelia według św. Mateusza, Ewangelia według św. Jana (zajęcia zostaną poprzedzone kolokwium ze znajomości lektury; przynieść na zajęcia Nowy Testament).

15. Test z obowiązkowych lektur biblijnych

Metody dydaktyczne:

Pogadanka heurystyczna, praca z tekstem, dyskusja, elementy wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest zaliczenie sprawdzianów z lektur obowiązkowych, obecność i aktywność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)