Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-23 13:15 : 14:45 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-06-06 13:15 : 14:45 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-06-13 13:15 : 14:45 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Kordyzon
Literatura:

Do kolokwium końcowego obowiązuje znajomość wszystkich lektur obowiązkowych (zob. sylabus główny przedmiotu).

Kolejność spotkań może ulec zmianie.

Lektury (teksty źródłowe) na poszczególne spotkania ćwiczeniowe (o lekturach pomocniczych na poszczególne spotkania prowadzący będzie informować na bieżąco):

1. Zajęcia wstępne.

2. Księga Rodzaju 1–4.

3. Księga Rodzaju 6–9; Owidiusz (Publius Ovidius Naso), Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995 (BN II 76). Stąd: Deukalion i Pyrra, ks. I 244–415.

4. Pieśń nad Pieśniami (cała księga)

5. Ewangelia według św. Mateusza; Ewangelia według św. Jana; Dzieje Apostolskie 1–9

6. Apokalipsa św. Jana

7. Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski – dowolne wyd., stąd pieśń I, V–XIII, XIX–XXIV.

8. Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki – dowolne wydanie w tym przekładzie.

9. Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983 (BN II 209) – lub następne wyd. – wstęp, Poetyka (rozdz. V, VI, VIII, IX, XIII, XXIV); Horacy (Quintus Horatius Flaccus), List do Pizonów, [w:] Rzymska krytyka i teoria literatury, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983 (BN II 207).

10. Owidiusz (Publius Ovidius Naso), Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995 (BN II 76) – księga I-III.

11. Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 1, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1988 – Ody: I 9, I 11, I 28, I 31; II 3, II 14, II 16, II 20; III 30; IV 7.

12. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro), Eneida, przeł. I. Wieniewski, Kraków 1978 lub przekład Z. Kubiaka (wyd. dowolne) – pieśń I-VI.

13. Sielanka grecka, przeł. A. Świderkówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław 1953 (BN II 80) – Teokryt, Pasterze, Czarodziejki; Wergiliusz (Publius Vergilius Maro), Bukoliki i Georgiki, przeł. Z. Abramowicz, Wrocław 1953 (BN II 83) – ekloga I i IV.

14. Św. Augustyn (Aurelius Augustinus), Wyznania, przeł. Z. Kubiak, dowolne wyd. – I, IV, VI-VIII, X.

15. Kolokwium końcowe z lektur obowiązkowych.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne. Czym jest tradycja antyczna i biblijna? Periodyzacja antyczna i biblijna. Przekłady Biblii.

2. Stworzenie świata i człowieka – Księga Rodzaju

3. Mit potopu – Księga Rodzaju, Deukalion i Pyrra

4. Pieśń nad Pieśniami

5. Ewangelie

6. Tradycje biblijne w historii książki

7. Homer, Odyseja

8. Platon, Uczta

9. Antyczna teoria literatury

10. Owidiusz, Metamorfozy

11. Horacy, Ody

12. Wergiliusz, Eneida

13. Sielanki

14. Augustyn, Wyznania

15. Kolokwium końcowe z lektur obowiązkowych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, burza mózgów, pogadanka, elementy wykładu, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Przy każdej kolejnej, niezależnie od przyczyny, należy zaliczyć materiał z opuszczonych zajęć podczas dyżuru prowadzącego lub w formie pisemnego response paper z lektur. Powyżej pięciu nieobecności w semestrze nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Odstępstwa od tych zasad możliwe wyłącznie ze względu na zalecenia zawarte w piśmie z BON UW.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku (minimum 50%) z kolokwium końcowego ze znajomości lektur obowiązkowych wskazanych w spisie lektur do przedmiotu, znajdującym się w ogólnej części sylabusa. Podstawą oceny końcowej jest wynik kolokwium, ale przy ustalaniu oceny końcowej uwzględniona zostanie również aktywność na zajęciach.

Uwagi:

Jeśli liczba spotkań wypadających w semestrze będzie mniejsza niż 15, sylabus grupy zajęciowej zostanie odpowiednio dostosowany pod względem tematów spotkań i przewidzianych na nie lektur.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)