Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego II [3003-11A2GR] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego II [3003-11A2GR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Jabłońska
Literatura:

Anusiewicz J., 1978, Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Wrocław.

Bartmiński J., 1973, Czy język polski staje się językiem pozycyjnym? „Język Polski” LIII, s. 80–95.

Bąba S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.

Burkacka I., 2016, Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy a teksty kultury.

Burkacka I., 2017, Memy a stereotypy [w:] E. Kołodziejek, R. Sidorowicz (red.), Internet jako przedmiot badań językoznawczych, Szczecin, s. 11–26.

Buttler D., 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Fliciński P., 2015, Wybrane aspekty nienormatywnej łączliwości frazeologizmów na podstawie danych korpusowych (w:) Nowe zjawiska V w języku, tekście i komunikacji. Frazeologizmy, Olsztyn, s. 35-47.

Heinz A., 1988, Składnia przypadków (w:) Język i językoznawstwo. Wybór prac, Warszawa, s. 283–394.

Majkowska G., 2015, Źródła polskiej frazeologii (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn, s.148–167.

Markowski A. (red.), 2012, Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Warszawa.

Szpila G., 2000, Język trzeciego tysiąclecia: zbiór referatów z konferencji, Kraków.

Walczak B., 1995, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 9–10, s. 1–16.

Waszakowa K., 2017, Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa, Warszawa.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z powstającymi współcześnie innowacjami językowymi: leksykalnymi, fonetycznymi, słowotwórczymi, fleksyjnymi, składniowymi i frazeologicznymi. Jednym z zagadnień będzie próba odróżnienia innowacji od błędu językowego. Studenci będą mieli też okazję ocenić wybrane innowacje pod kątem zgodności z normą, odwołując się do swojej wiedzy na temat kryteriów poprawności językowej. Kolejnym etapem będzie analiza materiału: przyczyny i mechanizmy powstania danej konstrukcji. Pod koniec zajęć studenci będą mieli okazję samodzielnie, przy użyciu zdobytej wiedzy, przeanalizować wybrane innowacje językowe. Zbierając materiał, będą korzystali z Narodowego Korpusu Języka Polskiego oraz wyszukiwarki Google.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Współczesne tendencje rozwojowe języka polskiego.

2. Najczęstsze innowacje leksykalne, fonetyczne, słowotwórcze fleksyjne, składniowe i frazeologiczne.

3. Funkcje semantyczne i syntaktyczne polskich przypadków i wybranych przyimków.

4. Stosowanie kryteriów poprawności językowej w ocenie innowacji językowych.

5. Sposoby opisu innowacji językowych.

6. Narzędzia stosowane w pracy badawczej (m.in. NKJP, Frazeo, Google Trends, wyszukiwarka Google).

7. Rodzaje zmian znaczeniowych.

8. Mem jako przykład nowego tekstu kultury.

9. Samodzielna analiza wybranych innowacji językowych.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja;

- prezentacja;

- praca indywidualna i praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

– aktywny udział w zajęciach

– referat – 25 pkt.

– pisemna analiza wybranych innowacji – 25 pkt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)