Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika I [3800-L1-DON-ZK] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Logika I [3800-L1-DON-ZK]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 108 J. Łukasiewicza
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Wójtowicz, Krzysztof Wójtowicz
Zakres tematów:

Na zajęciach będą kolejno omawiane następujące tematy:

1. Własności syntaktyczne, semantyczne i pragmatyczne języka. Pojęcie języka i metajęzyka.

2. Definicja języka Klasycznego Rachunku Zdań (KRZ) i przekład zdań języka naturalnego na język KRZ

3. Proste zagadki logiczne i sposoby ich rozwiązywania.

4. Ustalanie wartości logicznej zdań złożonych

5. Pojęcie tautologii i kontrtautologii

6. Pojęcie wynikania semantycznego

7. Związki logiczne między zdaniami

8. Pojęcie warunku koniecznego i dostatecznego

9. KRZ jako system aksjomatyczny, pojęcie dowodu formalnego

10. Dowodzenie w KRZ - różne typy dowodów

11. Metalogiczne własności KRZ

12. Dowody indukcyjne i dowód syntaktycznego twierdzenia o dedukcji dla KRZ

13. Kategorie syntaktyczne wyrażeń

14. Typy nazw i zależności między zakresami nazw

15. Język Rachunku Predykatów (RP) i zapisywanie zdań języka naturalnego w języku RP

16. Zapisywanie własności czasu w języku RP

17. Pojęcie wynikania semantycznego i tautologii RP

18. Związki logiczne między zdaniami w języku RP

19. Język Rachunku Zbiorów (RZ) i podstawowe prawa RZ

20.Pojęcie iloczynu kartezjańskiego i zbioru potęgowego

21. Pojęcie relacji i własności relacji

22. Relacje równoważności, klasy abstrakcji, relacje porządkujące

23. Pojęcie funkcji i własności funkcji

24. Funkcje różnowartościowe i "na", pojęcie równoliczności zbiorów

25. Twierdzenie Cantora i jego konsekwencje

26. Pojęcie funkcji odwrotnej, pojęcie obrazu i przeciwobrazu.

27. Typy wnioskowań, wnioskowanie entymematyczne

28. Błędy we wnioskowaniach

29. Typy definicji i błędy w definicjach

Metody i kryteria oceniania:

Na początku każdych zajęć (po wyjaśnieniu ew. trudności i odpowiedzi na pojawiające się pytania) studenci piszą krótką kartkówkę sprawdzającą umiejętności nabyte na poprzednich ćwiczeniach.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- uzyskanie średniej przynajmniej 51% z testów obowiązkowych zamieszczonych na platformie COME

- uzyskanie przynajmniej 51% z kartkówek pisanych na zajęciach

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 w semestrze

Uwagi:

Ćwiczenia do wykładu prof. Wójtowiczów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)