Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika I [3800-L1-DON-ZK] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Logika I [3800-L1-DON-ZK]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 108 J. Łukasiewicza
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Wójcik
Literatura:

Ludwik Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości.

Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do matematyki.

Teresa Hołówka, Kultura logiczna w przykładach.

Michał Krynicki, Elementy logiki.

Mieczysław Omyła, Zarys logiki.

Helena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej.

Barbara Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej: podręcznik dla humanistów.

Barbara Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

Podstawowe informacje o logice. Normatywny charakter logiki. Zdania w sensie logiki. Performatywy. Kategorie syntaktyczne wyrażeń. Defekty semiotyczne. Związki analityczne między zdaniami.

2. Klasyczny rachunek zdań

Alfabet, definicja formuły, funktory prawdziwościowe. Odtwarzanie schematów zdań języka naturalnego. Funkcja interpretacji. Tautologie i kontrtautologie. Związki logiczne między formułami. Wynikanie logiczne na gruncie klasycznego rachunku zdań. Twierdzenie o dedukcji. Aksjomatyczne ujęcie rachunku zdań. Dowody założeniowe. Najważniejsze własności metalogiczne.

3. Klasyczny rachunek predykatów

Alfabet, definicja formuły. Odtwarzanie schematów zdań z języka naturalnego, odczytywanie formuł. Podstawowe idee semantyki rachunku predykatów. Wybrane źródła tautologiczności, wykazywanie nietautologiczności formuł. Dowody założeniowe. Najważniejsze własności metalogiczne. Arytmetyka Peany jako przykład teorii pierwszego rzędu.

4. Teoria mnogości

Podstawowe pojęcia, relacje i działania na zbiorach. Diagramy Venna. Dowody elementarnych praw rachunku zbiorów. Podział logiczny zbiorów, typologie. Antynomia Russella. Własności formalne relacji binarnych oraz zależności między nimi. Relacja równoważności, klasa abstrakcji. Funkcje i ich rodzaje. Twierdzenie Cantora.

5. Nazwy i definicje

Klasyfikacje nazw. Stosunki zakresowe między nazwami. Klasyfikacje oraz warunki poprawności definicji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej będą wyniki kolokwiów semestralnych. Ocena wystawiona na podstawie wyników kolokwiów może zostać podniesiona

maksymalnie o jeden stopień w oparciu o aktywność studenta podczas zajęć oraz poprawne rozwiązanie nieobowiązkowych prac domowych.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 nieobecności w semestrze

Uwagi:

Ćwiczenia do wykładu prof. Puczyłowskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)