Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management of Natural Resources

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MNR
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Management of Natural Resources
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 2nd semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Biology
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

During these classes students will (1) identify causes of overexploitation of the selected resources; (2) learn the consequences of their overexploitation for the environment and human development (population health, poverty, resilience of local communities, migrations, insecurity, conflicts etc.); (3) analyze examples of implemented countermeasures and mitigation practices and (4) discuss their own recommendations to solve emerging problems.

Pełny opis:

Over the years development of human civilization has been possible due to growing use of natural resources. Their exploitation has been rapidly intensifying since the Industrial Revolution, enabling growth of human population and significant improvement of life length and quality. However, quite few of the used resources are either completely or partially renewable, which combined with ever growing consumption of goods, results in a gradual shift of the Earth Overshoot Day to the earlier part of the year (from December 29th in 1970 to July 29th in 2019). Overexploitation and consecutive lack of necessary resources will bring about serious consequences for the environment and human health, thus affecting the societies at the global level (e.g. migrations, conflicts over resources).

During these classes students will (1) identify causes of overexploitation of the selected resources; (2) learn the consequences of their overexploitation for the environment and human development (population health, poverty, resilience of local communities, migrations, insecurity, conflicts etc.); (3) analyze examples of implemented countermeasures and mitigation practices and (4) discuss their own recommendations to solve emerging problems.

Among the topics covered by the course are:

- fossil fuels

- renewable energy

- nuclear power

- water crisis

- desertification

- sand thefts and concrete production

- commonly used critical elements: helium and phosphorous

- critical elements used in advanced technologies: rare earth metals

- circular economy.

The topics may change accordingly to current changes in socio-economic situation at the global level.

The tasks, mentioned above, will be performed with diversified workshop techniques such as World Café (http://www.theworldcafe.com), Oxford debates, SWOT analysis, posters and traditional presentations. Thus, students will practice group work and public speaking. To get a grade from this course, students will work on group projects focused on several topics suggested by the teachers. These projects will be presented and evaluated during the last classes.

Literatura:

General information about nexus between natural resources and social/political/economic issues:

• Natural resources and violent conflict : options and actions / Ian Bannon, Paul Collier, editors (free available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/578321468762592831/Natural-resources-and-violent-conflict-options-and-actions

• Beyond the curse : policies to harness the power of natural resources / ed. Rabah Arezki, Thorvaldur Gylfason, and Amadou Sy (free available at: https://www.elibrary.imf.org/view/IMF071/11818-9781616351458/11818-9781616351458/front.xml?lang=en&redirect=true)

• Wars of plunder : conflicts, profits and the politics of resources / Philippe Le Billon (available at the University Library, BUW)

Current information on particular resources can be found in reports and publications available freely e.g. at sites of the UNDEP (https://www.undp.org/), UNCCD (https://www.unccd.int/), UNICEF (https://www.unicef.org/), UN Water (https://www.unwater.org/ ), World Water Council (https://www.worldwatercouncil.org/en), World Economic Forum (https://www.weforum.org/), European Commission (https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en) , World Bank (https://www.worldbank.org/), U.S. Energy Information Administration (https://www.eia.gov/),

During the course, teachers will suggest relevant documents and encourage further web-research.

Efekty uczenia się:

Student understands various aspects of Sustainable Development (K_W01).

Student knows environmental, social and economic challenges at regional and global level (K_W02).

Student knows where to look for reliable sources of information and data bases (K_W09).

Student can ask critical questions and propose potential solutions for identified problems (K_U04).

Student can use different modes of communication to explain and promote Sustainable development (K_U05).

Student can identify strengths and weaknesses of standard actions and solutions implemented to solve SD related problems (K_U07).

Student efficiently communicates in speech and in writing with general public and specialists in SD (K_K03).

Student can work in group, both as a leader and as a group member (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Oral presentation of a group project.

Workshop attendance is obligatory! During every classes an attendance list will be signed. According to the rules of studing at the University of Warsaw, every student is entitled to 2 unexcused absences.

Students who have more than 2 unexcused absences or were over 15 minutes late more than 3 times cannot participate in a final project on regular basis! Instead they prepare individual projects on workshops-related topics and present them in September during make-up exam session.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mętrak, Izabela Skwira-Chalot
Prowadzący grup: Monika Mętrak, Izabela Skwira-Chalot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)