Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Udział w życiu społeczno-gospodarczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-S1-UZSG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Udział w życiu społeczno-gospodarczym
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019
Przedmioty z III roku dla studentów europeistyka-studia europejskie (którzy rozpoczęli w 18/19)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Udział w życiu społeczno-gospodarczym to zajęcia, które mają na celu pobudzenie studenckiej aktywności na polach społecznym, gospodarczym lub naukowym.

Pełny opis:

Udział w życiu społeczno-gospodarczym to zajęcia, które mają na celu pobudzenie studenckiej aktywności na polach społecznym, gospodarczym lub naukowym. Zajęcia mają indywidualny charakter i polegają na samodzielnym poszukiwaniu i udziale w różnego rodzaju formach społecznej aktywności. Mogą one przybierać formę staży i praktyk, wolontariatu, pracy zawodowej w firmach lub organizacjach społecznych w kraju lub zagranicą. Mogą one także przybierać formę różnorodnych szkoleń, np. kursu prawa jazdy. Każdy rodzaj aktywności, który można uznać za wzbogacenie doświadczeń naukowych, społecznych lub zawodowych może być uznany za formę zaliczenia tego przedmiotu.

Praktyki i staże wymagają sformalizowanej formy współpracy, dlatego w ich przypadku należy stosować się do zasad opisanych tutaj.

Każdą formę aktywności, którą chcieliby Państwo rozliczyć ten przedmiot należy skonsultować z koordynatorem przedmiotu i ustalić przed podjęciem działań, czy zostanie to zaakceptowane i na ile godzin zajęć przeliczone. Należy dostarczyć na piśmie (może być w formie elektronicznej) informacje o danej aktywności.

Każdy student w każdym semestrze ma do wykazania 30 godzin aktywności. Różne aktywności ze sobą się sumują. W ramach jednego semestru można przekroczyć limit wyznaczonych godzin. Nadwyżka zostanie rozliczona na poczet następnego semestru lub roku.

Na stronie internetowej Centrum Europejskiego będą publikowane oferty aktywności, które Państwu szczególnie polecamy.

Nakład pracy studenta: 60 h.

Literatura:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

- potrafi zaplanować swój udział w wydarzeniach społecznych lub gospodarczych

- potrafi aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach życia społeczno-gospodarczego

- potrafi uczestniczyć w zespołach organizacyjnych wydarzeń z życia społeczno-gospodarczego

Metody i kryteria oceniania:

Studenci rozliczani są indywidualnie na podstawie przedstawionych wniosków i załączników. Każdy rodzaj aktywności należy uzgodnić przed podjęciem aktywności z koordynatorem przedmiotu i ustalić, ile godzin realizuje dana aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 60 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 60 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ogonowska
Prowadzący grup: Anna Ogonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.