Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The European Union after Brexit

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EUB-ERASMUS Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The European Union after Brexit
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład podzielony na cztery części:

1. Część teoretyczna, lokująca UE wśród innych podmiotów na scenie globalnej.

2. Wnikliwa analiza stosunków UE z innymi największymi partnerami na globie (USA, Chiny, Rosja), jak też ról przez UE pełnionych na scenie globalnej.

3. Rozważania nad rolą UE na scenie światowej w kontekście nowych wyzwań spowodowanych kryzysem na światowych rynkach po 2008 r. oraz w światowym systemie bezpieczeństwa po 2014/15 r., czyli kryzysie na Ukrainie, wojnie w Syrii, powstaniu tzw. państwa islamskiego (ISIL - Daesh) oraz będącej tego efektem bezprecedensowej fali uchodźców zmierzających do UE. Zarys nowych scenariuszy rozwoju sytuacji na scenie globalnej doby globalizacji i rewolucji informatycznej.

4. Konsekwencje głosowania nad Brexit: kryzys projektu europejskiego - integracji, kryzys aksjologiczny ("orbanizacja"), kryzys liberalnej demokracji ("trumpizm"). Przyszłość UE i Zachodu.

Pełny opis:

Unia Europejska (UE) boryka się w ostatnich latach z wielowymiarowym kryzysem. Dotyczy on zarówno aspektów politycznych, jak gospodarczych, społecznych, socjalnych, a ostatnio sięgnął nawet sfer bezpieczeństwa i aksjologii, a więc systemu wartości, skodyfikowanego kiedyś - w połowie 1993 r. - w postaci tzw. kryteriów kopenhaskich. Mamy do czynienia z sytuacja niezwykle dynamiczna, a zarazem niebezpieczną i trudną do przewidzenia.

Podstawowym założeniem tego cyklu wykładów jest pokazanie osiągnięć unikatowego procesu integracji europejskiej, zdefiniowanie poszczególnych ról pełnionych na scenie światowej (tak w wymiarze tradycyjnym - w polityce, gospodarce itd., jak też poszczególnych kierunków zaangażowania - USA, Chiny, Rosja itd.).

W centrum zainteresowania znajduje się jednak analiza obecnych kryzysów, próba ich zdefiniowania i zanalizowania, jak też wyciągnięcia wniosków stąd płynących. W tytule jest Brexit, czyli możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z UE po głosowaniu w referendum w czerwcu 2016 r., ale nie mniej uwagi będzie tutaj poświęcone tak kluczowym zagadnieniom, jak Grexit (a więc możliwość wyjścia Grecji z e strefy euro i turbulencje w tej strefie), kryzysy bezpieczeństwa na granicach UE (Ukraina - Krym i Donbas, jak też ISIS - Daesh), strukturalny kryzys migracyjny, tak spektakularnie ujawniony w 2015 roku (włączając w to kwestie potencjalnych ataków terrorystycznych).

Wykład kończy się wnioskowaniem nad rolą UE we współczesnym świecie, szczególnie w kontekście uzyskania prezydentury w USA przez Donalda Trumpa, rosnącej asertywności i znaczenia Chin na scenie globalnej oraz twardej postawy wobec Zachodu ze strony Rosji pod wodzą Władmira Putina. Na tej podstawie rysowane są wstępne scenariusze dalszego możliwego rozwoju wypadków w UE i wokół UE "po Brexit". Trzeba jednak podkreślić, że są ro jedynie propozycje, bowiem sytuacja jest w dużej mierze trudna do przewidzenia.

15 wykładów w podzielonych następująco:

Część I - Teoria

1. UE jako podmiot na arenie międzynarodowej

2. Istota procesu integracyjnego i jego przebieg

Część II - Globalna rola UE

3. Stosunki UE - USA

4. Stosunki UE - Chiny

5. Partnerstwo Wschodnie i stosunki z Rosją

6. UE w Afryce i w Ameryce Łacińskiej

Część III - UE w dobie globalizacji

7. UE w światowej gospodarce

8. Rola UE w światowej polityce

9. Militarny pigmej i brak wspólnej polityki bezpieczeństwa

10. Rola UE w procesach globalnych (w tym zmiany klimatyczne, zagrożenia ekologiczne itp.)

Część IV - Wyzwania i scenariusze

11. Wyzwania ekonomiczne: strefy euro - Grexit, Brexit i in.

12. Kryzys aksjologiczny UE - "orbanizacja", czyli rozmontowanie systemu checks and balances

13. Wyzwania bezpieczeństwa: Ukraina, ISIS, migracje

14. Kryzys liberalnej demokracji - ruchy narodowe i populistyczne w UE

15. Rola UE w nowym ładzie światowym (BRICS, G-20, Wschodzące Rynki).

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

Manuel Castells, The last Part of the Trilogy, "The Information Age: Economy, Society, and Culture", entitled: "End of Millennium", Blackwell, Oxford 2000 (Polish version available, PWN, Warsaw 2009).

Bogdan Góralczyk (ED.) "European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?", Centre for Euriope, University of Warsaw 2015.

Andrew Hurrell, "On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society", Oxford University Press 2008.

"Koniec Europy jaką znamy", red. P. Wielgosz, Ksiązka i Prasa, Warszawa 2013

"Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej", Red. Marek A. Cichocki, Tomasz G. Grosse, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2016

Jan Zielonka, "Koniec Unii Europejskiej?", PISM, 2014.

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest osiągnięcie kilku efektów. Po zajęciach studenci:

- potrafią pokazać dynamikę zmian w położeniu UE, szczególnie po kryzysie ekonomicznym w 2008 r. i kryzysie w sferze bezpieczeństwa w latach 2014/15;

- potrafią zdefiniować rolę (a raczej różnorodne role) UE na obecnej światowej scenie;

- potrafią pokazać UE od wewnątrz i z zewnątrz (z perspektywy USA, Chin czy Rosji)

- wskazują na dynamiczną rolę UE we współczesnym świecie oraz wskazują znaczenia UE na globie;

- potrafią zdefiniować UE jako aktora na scenie globalnej w chwili, gdy UE boryka się z wielowymiarowym kryzysem, którego poszczególne aspekty zostaną w wykładzie zdefiniowane i zanalizowane.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Obowiązuje materiał z wykładu. Uczestnictwo w wykładach wymagane, albowiem prezentowane treści nie są jeszcze należycie ujęte naukowo. Treść egzaminu z materiału prezentowanego podczas wykładów, a tymczasem materia jest taka, ze nie ma do tego stosownych podręczników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.