Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narody i nacjonalizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L23-NIN Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Narody i nacjonalizm
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów II roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Przedmioty z nauk socjologicznych do wyboru dla studentów II roku III semestru Europeistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla uczestników, którzy w toku wcześniejszych studiów zetknęli się już z problematyką nauk społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami, charakterem i dynamiką podstawowych społeczno-kulturowych procesów związanych z integracją europejską. Tematyka zajęć koncentrować się będzie na napięciach pomiędzy tradycyjnym myśleniem w kategoriach społeczeństw narodowych a różnymi wizjami przyszłości Europy.

Pełny opis:

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów ze źródłami, charakterem i dynamiką podstawowych procesów społeczno-kulturowych związanych z integracją europejską. Tematyka zajęć koncentrować się będzie na napięciach pomiędzy tradycyjnym myśleniem w kategoriach społeczeństw narodowych a różnymi wizjami przyszłości Europy. Analiza tej problematyki wymaga pewnego przygotowania – przede wszystkim zrozumienia konstruktywistycznej koncepcji narodu. Dlatego pierwsza część semestru poświęcona zostanie na wprowadzenie do teorii współczesnych narodów i nacjonalizmów. Dopiero później podejmiemy takie tematy, jak: federalistyczna krytyka narodu, różne koncepcje tożsamości europejskiej, czy rola narodów i państw narodowych w dobie globalizacji.

Dodatkowym celem konwersatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej. Dlatego w trakcie konwersatorium będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem i dyskutowania literatury naukowej, a także dostrzegania podejmowanych w niej problemów w życiu współczesnym. Poza tym studenci przygotują krótką pracę pisemną.

Literatura:

1. A.D. Smith, Pojęcia [rozdz. 1], w: tegoż, Nacjonalizm, Warszawa 2007, s.16-35.

2. M. Billig, Narody i języki [rozdz. 2], w: tegoż, Banalny nacjonalizm, Kraków 2008, s.43-81.

3. F. Znaniecki, Pochodzenie społeczeństw o kulturach narodowych [rozdz. II] w: tegoż. Współczesne narody, Warszawa 1990, s.42-90.

4. E. Hobsbawm, Perspektywa rządzących [rozdz. 3], w: tegoż, Narody i nacjonalizm po 1780 roku: program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010, s.88-108.

5. I. Berlin, Nacjonalizm zlekceważona potęga, w: tegoż, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 1991, s.193-231.

6. E. Gellner, Definicje, Entropia społeczna i równość w społeczeństwie industrialnym [rozdz. 1 i 6], w: tegoż, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s.9-16, 81-108.

7. D. de Rougement, Ku federacji regionów, w: tegoż, List otwarty do Europejczyków, Warszawa 1995, s. 132-172.

8. P. Mazurkiewicz, Europejski model wielokulturowości [rozdz. 2], w: tegoż, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s.73-101.

9. Z. Bauman, Co będzie po państwie narodowym? [rozdz. 3] w: tegoż, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 67-91.

10. A. Giddens, Wkraczając w epokę globalizmu [rozdz. 5] w: tegoż, Trzecia droga: odnowa socjaldemokracji, Warszawa 2009, s. 114-133.

11. M. Napiórkowski, Turbopatriotyzm i softpatriotyzm [rozdz. 1] w: tegoż, Turbopatriotyzm, Wołowiec 2019, s.21-55.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia w zakresie przewidzianym przez konwersatorium student będzie:

1. znał i rozumiał

- pojęcia nauk socjologicznych oraz procesy społeczne zachodzące w Europie i na świecie,

- podstawowe pojęcia i teorie wypracowane przez badaczy narodów i nacjonalizmów,

- podstawowe koncepcje dotyczące roli narodów i państw narodowych we współczesnej Europie,

- pojęcia i normy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

2. potrafił

- dostrzec obecność współczesnych nacjonalizmów w polityce europejskiej,

- czytać ze zrozumieniem literaturę z dziedziny z dziedziny badań nad narodami i nacjonalizmami,

- przygotować pracę pisemną z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z 3 ocen cząstkowych uwzględniających:

1/ udział w zajęciach, w tym znajomość lektur; studentów obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, 3-5 wymagają zaliczenia w formie pisemnej, więcej niż 5 powoduje niezaliczenie zajęć).

2/ wygłoszenie referatu wprowadzającego do jednej z lektur (ok. 20 min.);

3/ przygotowanie recenzji jednej z lektur (4-6 stron).

Student(ka), który/a otrzyma cząstkową ocenę niedostateczną, nie zalicza konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.