Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Private Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ERASMUS-EPL-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: European Private Law
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów rożnych kierunków, którzy są zainteresowani rozwojem prawa prywatnego w Unii Europejskiej. Uczestniczyć mogą nie tylko studenci prawa, ale też studenci innych kierunków. Zajęcia mogą być interesujące dla studentów języków obcych, gdyż na zajęciach jest używana fachowa terminologia w zakresie prawa w języku angielskim (w obszarach common law i prawa cywilnego). Szczególna uwaga jest zwracana na problem odpowiednich tłumaczeń instytucji prawnych typowych dla prawa kontynentalnego na język angielski.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają dwa cele. Po pierwsze, krótkie wprowadzenie studentów do problematyki bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskie w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego. Po drugie, stanowi podstawę dla analizy porównawczej w zakresie prawa prawa modelowego a w szczególności propozycji stworzenia tzw. Wspólnych Ram Odniesienia. Problemy będące przedmiotem zainteresowania w tych zajęciach są ilustrowane na podstawie orzeczeń TSUE.

Pełny opis:

Plan zajęć:

1. Wstęp

2. Europejskie Prawo Międzynarodowe Prywatne (w tym problematyka jurysdykcji sądów)

a. Rozporządzenie Bruksela I.

b. Rozporządzenie Rzym I.

c. Rozporządzenie Rzym II.

3. Tzw. prywatne kodyfikacje prawa prywatnego

a. Zasady europejskiego prawa umów

b. Wspólne ramy odniesienia

i. Cel i funkcja (DCFR jako zestaw narzędzi)

ii. Metodologia DCFR

iii. Zakres stosowania

iv. Struktura DCFR

v. Prawo modelowe

vi. Szczególne problemy dotyczące definicji, terminologii i spójności

vii. Przyszłość

4. Konkluzje

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

Studentom jest przekazywana lektura w formie elektronicznego zestawu literatury do przeczytania. Obejmuje ona krótkie fragmenty podręczników zagranicznych oraz kilka artykułów z literatury przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

rozpoznaje podstawowe przepisy europejskiego prawa prywatnego Unii Europejskiej

rozumie metody przyjęte przez Unię Europejską w zakresie kodyfikacji międzynarodowego prawa prywatnego

poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce oraz ocenia skutki stosowania przepisów

Techniki dydaktyczne, poza tradycyjną formą wykładu, obejmują także interaktywne metody takie jak udział w aktywnej dyskusji i dzielenie się własnymi doświadczeniami studentów pozwalające na praktyczne wnioski wynikające z porównania różnej praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi opracowany esej na temat zadany przez prowadzącego oraz ocena aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szczerba-Zawada
Prowadzący grup: Aleksandra Szczerba-Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.