Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-116WSISW Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Współpraca w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z III roku dla studentów europeistyka-studia europejskie (którzy rozpoczęli w 18/19)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie najważniejszych zasad współpracy sądowej oraz w sprawach wewnętrznych (policyjnej) państw członkowskich UE

Pełny opis:

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych datuje się od stosunkowo niedługiego okresu. Traktat z Maastricht (1992) włączył te kwestie do obszaru wspólnego zainteresowania państw członkowskich; natomiast Traktat Amsterdamski rozdzielił współpracę sądową w sprawach cywilnych i w zakresie polityki migracyjnej i prawa azylowego, włączając je do prawa wspólnotowego i obejmując tzw. metodą wspólnotową; natomiast współpraca w sprawach karnych i policyjna pozostała domeną współpracy międzyrządowej. Z metodologicznego punktu widzenia instrumenty tej współpracy różnią się jednak od klasycznych aktów prawa międzynarodowego. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest domeną szybko się rozwijającą, zasługuje zatem na uwagę.

1. Rozwiązania instytucjonalne, w tym procedury przed ETS;

2. Instrumenty prawne III filara, w szczególności decyzje ramowe;

3. Układy z Schengen;

4. Zasady współpracy sądowej w sprawach cywilnych;

5. Współpraca sądowa w sprawach karnych;

6. Współpraca w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do wykładu - 15 h

przygotowanie pracy pisemnej - 30 h

ogółem - 60 h

Literatura:

- W. Czapliński, Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE, Warszawa 2005

- W. Czaplinski, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Warszawa 2005 (nowe wydanie w opracowaniu);

- J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (3 t.), Warszawa 2012;

- P. Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze wolności,spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007;

- G. Vermeulen, W. de Bondt,, EU Justice and Home Affairs, Antwerpen-Apeldoorn 2014

Efekty uczenia się:

Studenci znają:

- podstawowe pojęcia w zakresie współpracy sądowej i policyjnej,

- sposób funkcjonowania najważniejszych instytucji prawnych OWBS,

- podstawy wiedzy o prawie europejskim, cywilnym, karnym i administracyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach + praca pisemna. Ocena prezentacji wybranego tematu połączona z dyskusją w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński
Prowadzący grup: Władysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.