Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114MSP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych, geografia świata i Europy, historii powszechnej i Europy oraz systemów politycznych państw europejskich.

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy studentom na temat najważniejszych teoretycznych aspektów przedmiotu oraz scharakteryzowanie głównych empirycznych problemów występujących we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

Tematem zajęć są teoretyczne oraz praktyczne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych. Część teoretyczna obejmuje omówienie stosunków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej oraz przedstawienie najważniejszych nurtów badawczych. W części praktycznej zostaną scharakteryzowani uczestnicy stosunków międzynarodowych, systemy międzynarodowe oraz zagadnienia bezpieczeństwa w wymiarze globalnym i regionalnym. Kolejno zaprezentowana zostanie rola wybranych państw oraz organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych oraz najważniejsze problemy globalne.

I. Stosunki międzynarodowe - dyscyplina naukowa

II. Nurty badawcze w stosunkach międzynarodowych (klasyczny, modernistyczny, neorealizm, neoliberalizm)

III. Uczestnicy stosunków międzynarodowych:

- Państwa

- Narody, religie

- Organizacje międzynarodowe

- Korporacje transnarodowe

IV. System międzynarodowy

V. Bezpieczeństwo międzynarodowe

VI. Polityka zagraniczna państw

VII. Rola poszczególnych państw w kształtowaniu stosunków międzynarodowych

VIII. Rola Polski w stosunkach międzynarodowych

IX. Najważniejsze problemy globalne

- Konflikty i spory międzynarodowe

- Ludność, zasoby surowcowe

- Ochrona środowiska naturalnego

- Ochrona praw człowieka

X. Regionalizm i ugrupowania regionalne

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002

- E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000

- E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2000

- H. Kissinger, World Order, Penguin Press 2014

- J.Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000

- T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy; Wrocław 2000

- W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004

- K. N. Waltz, Theory of International Politics, Waveland Press 2010

- M.Pietraś (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007

- M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008;

- A. Gałganek, E Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- i intedyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012;

- R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe – vademecum, Wrocław 2006

Efekty uczenia się:

Po przebyciu kursu studenci swobodnie poruszają się w tematyce stosunków międzynarodowych. Znają nie tylko teorię przedmiotu, ale również rozumieją zawiłości najważniejszych wydarzeń politycznych, które miały miejsce na świecie na przestrzeni ostatnich lat.

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą teorii stosunków międzynarodowych,

• posiadać wiedzę nt. międzynarodowego prawa publicznego

• rozumieć w jaki sposób procesy integracyjne wpływają na współczesne stosunki międzynarodowe.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić zasady funkcjonowania aktorów stosunków międzynarodowych,

• umieć zidentyfikować najważniejsze problemy współczesnych stosunków międzynarodowych,

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat wydarzeń międzynarodowych

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących problemów międzynarodowych,

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego: test z pytaniami otwartymi zaliczany dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów przypisanych wszystkich właściwym odpowiedziom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Adamczyk, Olga Barburska, Kamil Zajączkowski
Prowadzący grup: Artur Adamczyk, Olga Barburska, Kamil Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.