Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-113MPP Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo publiczne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowy kurs prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

1. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne - zagadnienia wstępne

2. Tworzenie prawa międzynarodowego - umowy międzynarodowe

3. Tworzenie prawa międzynarodowego - umowy międzynarodowe (cz.2)

4. Tworzenie prawa międzynarodowego - prawo zwyczajowe

5. Inne źródła prawa międzynarodowego - akty jednostronne, ogólne zasady prawa

6. Stosowanie prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym państwa. Rozwiązania Konstytucji RP z 1997 r.

7. Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym - terytorium, granice

8. Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym - ludność państwa, władza państwowe. Typy państw z punktu widzenia prawa międzynarodowego

9. Uznanie państwa i rządu; zmiany terytorialne pomiędzy państwami (sukcesja państw)

10. Organizacje międzynarodowe jako podmioty prawa międzynarodowego

11. Prawa człowieka. Europejska Konwencja Praw Człowieka

12. Odpowiedzialność międzynarodowa

13. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych

14. Egzekwowanie prawa międzynarodowego metodami pokojowymi

15. Użycie siły w prawie międzynarodowym

Nakład pracy studenta

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 60 h

razem - 120 h

Literatura:

W.Czapliński, A.Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd.2, Beck Warszawa 2004, rozdziały 2 § 1-3, 3 § 1-4, 4 § 1, 5 § 1, 2, 4 i 5

A.Łazowski, A.Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Skrypty Becka, wyd.2 (2003)

Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, red. A. Łazowski, wyd. Zakamycze 2003

W.Czapliński, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego, CEUW 2009;

V.Lowe, International Law, Oxford 2007;

D.Alland, Manuel de droit international public, Paris 2014

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego prawa publicznego,

- rozumie znaczenia międzynarodowego prawa publicznego dla utrzymania porządku międzynarodowego

- wie, na czym polega tworzenie prawa międzynarodowego,

- rozumie znaczenie umów międzynarodowych,

- definiuje pojęcie „prawo zwyczajowe”,

- zna źródła prawa międzynarodowego,

- rozumie, na czym polega odpowiedzialność międzynarodowa,

- rozumie, w jaki sposób na podstawie prawa międzynarodowego działają organizacje międzynarodowe,

- zna regulacje prawne dotyczące sporów międzynarodowych

- zna regulacje dotyczące praw człowieka

- zna podstawy prawne użycia siły w stosunkach międzynarodowych.

- potrafi interpretować wydarzenia w polityce międzynarodowej w kategoriach prawa międzynarodowego

- potrafi prognozować konsekwencje sporów międzynarodowych w kategoriach prawa międzynarodowego

- potrafi analizować casusy dotyczące łamania praw człowieka w skali krajowej i międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.