Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa prywatnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-112PPP Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa prywatnego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma charakter propedeutyczny. Przygotowuje studenta do kolejnych przedmiotów z zakresu prawa. Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat funkcjonowania podstawowych instytucji prawa prywatnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zagadnień i instytucji polskiego prawa cywilnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego. Szczególny nacisk jest kładziony na te zagadnienia oraz instytucje prawne, do których odwołują się wykłady z prawa UE a w szczególności z europejskiego prawa gospodarczego.

Pełny opis:

Wykład koncentruje się na omówieniu podstawowych instytucji polskiego prawa cywilnego: prawo rzeczowe, zobowiązania, delikty, bezpodstawne wzbogacenie, prawo spółek, prawa własności intelektualnej, ochrona przed nieuczciwą konkurencją.

1. Wstęp

2. Pojęcie prawa prywatnego:

3. Normy prawa prywatnego:

4. Źródła prawa prywatnego:

5. Kodeks cywilny - systematyka:

6. Prawo rzeczowe:

7. Zobowiązania:

8. Spółki

9 Zarys prawa własności intelektualnej

10. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

11. Prawo międzynarodowe prywatne

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

Bierć A., Zarys prawa prywatnego, Kluwer, 2015

Siuda, Elementy prawa prawa dla ekonomistów (najnowsze wydanie)

Katner W.J.: Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Kluwer, (najnowsze wydanie)

Pazdan M.: Prawo Prywatne Międzynarodowe, LexisNexis (najnowsze wydanie).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

rozumie różnice pomiędzy prawem prywatnym a publicznym oraz potrafią objaśnić skutki tego podziału

rozumie i używa podstawową terminologię z zakresu prawa prywatnego

rozumie znaczenie prawa prywatnego dla studiów europejskich.

poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce oraz ocenia skutki stosowania przepisów

rozpoznaje podstawowe przepisy polskiego i europejskiego prawa prywatnego

rozumie metody przyjęte przez Unię Europejską w zakresie kodyfikacji międzynarodowego prawa prywatnego

Student zdobywa wiedzę podstawową z zakresu prawa prywatnego, która pozwoli na zrozumienie kolejnych przedmiotów z zakresu prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie testu obejmującego powyższą problematykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jana Planavova-Latanowicz
Prowadzący grup: Jana Planavova-Latanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.