Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3WPPU Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do pisania prac uniwersyteckich
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do pisarstwa naukowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze specyfiką komunikacji naukowej, w tym w szczególności gatunkami naukowych prac historycznych, a także różnicami między dyskursem naukowym a językiem popularyzacji wiedzy historycznej. Służą one także kształtowaniu i rozwijaniu praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania różnego typu wypowiedzi naukowych i popularnonaukowych, ustnych i pisemnych, opatrzonych odpowiednim aparatem krytycznym, a także korekty i autokorekty tekstów, jak również przekazaniu zasad ochrony i dozwolonego wykorzystywania cudzego dorobku intelektualnego w przygotowywaniu własnych wypowiedzi. Kształtują wrażliwość językową oraz znajomość terminologii specjalistycznej.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 45 godz. przygotowanie do zajęć, 45 godz. przygotowanie eseju i konsultacje).

Literatura:

Zob. sylabusy do poszczególnych grup zajęciowych.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student zna cechy i specyfikę różnych form komunikacji naukowej i potrafi je dobrać odpowiednio do celu, adresata i treści komunikatu, który chce przekazać; potrafi rozpoznać różne typy narracji historycznej i krytycznie je ocenić pod względem formalnym i językowym, zna specjalistyczną terminologią nauk historycznych i umie dobierać ją w sposób odpowiedni do charakteru wypowiedzi, umie konstruować różnego typu krótkie formy wypowiedzi naukowych i popularnonaukowych ustnych i pisemnych i prezentować je, także przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi komunikacji, a także oceniać wypowiedzi innych, z poszanowaniem zasad obowiązujących w dyskusji naukowej, rozumie i stosuje we własnej pracy zasady ochrony własności intelektualnej i dozwolonego użytku; wie, w jaki sposób można wykorzystywać umiejętności w zakresie komunikacji naukowej w różnych sytuacjach zawodowych i aktywności społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, esej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mycielski
Prowadzący grup: Maria Antosik-Piela, Agnieszka Janiak-Jasińska, Piotr Kroll, Ryszard Kulesza, Maciej Mycielski, Paweł Nowakowski, Grzegorz Pac, Katarzyna Wagner, Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.