Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy historii starożytnej – praca badawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3PRHST-PB Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii starożytnej – praca badawcza
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opracowanie przez studenta wskazanego tematu z zakresu historii starożytnej pod kierunkiem opiekuna naukowego, przeprowadzenie kolejnych etapów postępowania badawczego oraz prezentacja wyników własnych badań.

Pełny opis:

Student pracujący pod indywidualną opieką wybranego przez siebie pracownika naukowego ma za zadanie opracować wskazane przez opiekuna zagadnienie z zakresu historii starożytnej, zgodnie z zasadami postępowania badawczego, a następnie zaprezentować wyniki swych badań w formie pracy pisemnej zaopatrzonej w pełny aparat krytyczny. Celem pracy jest kształtowanie indywidualnego warsztatu badawczego i wdrażanie studenta do samodzielnej pracy badawczej, a także rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji naukowej. Student ustala temat pracy w porozumieniu z prowadzącym, a następnie samodzielnie, przy wsparciu merytorycznym prowadzącego kompletuje bibliografię i prowadzi kwerendę materiałów źródłowych i opracowań naukowych, a także przygotowuje pracę pisemną.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok.

ECTS 4 (bilans pracy studenta: 100 godz. praca własna, 20 godz. konsultacje).

Sposób realizacji przedmiotu: praca własna studenta.

Student może pisać pracę pod kierunkiem dowolnie wybranego pracownika naukowo-dydaktycznego o specjalności starożytniczej.

Literatura:

Literatura zależna od tematu, dobierana przez studenta w ramach kwerendy bibliograficznej, prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu pracy student potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować postępowanie badawcze służące opracowaniu wskazanego tematu, od kwerendy bibliograficznej, poprzez krytyczną selekcję opracowań naukowych, krytykę wewnętrzną i zewnętrzną źródeł, po skonstruowanie pracy pisemnej z pełnym aparatem krytycznym i zastosowaniem specjalistycznej terminologii właściwej dla historii starożytnej, potrafi dyskutować na temat zaproponowanych przez siebie interpretacji, z zastosowaniem naukowej argumentacji, zna i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz przestrzega standardów pracy naukowej historyka.

Metody i kryteria oceniania:

Praca roczna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca pisemna więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Ziółkowski
Prowadzący grup: Ryszard Kulesza, Paweł Nowakowski, Robert Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca pisemna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.