Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje edycji książki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A3DE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje edycji książki
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (III r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie w syntetycznej formie najważniejszych etapów rozwoju książki polskiej i jej funkcji, od powstania do czasów współczesnych, w kontekście europejskim. Poruszone zostaną kwestie przemian w procesach produkcji, rozpowszechniania i użytkowania książki, a także perspektywy badań nad książką.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- przedstawić formy książki, budowę, funkcje

– przedstawić systematyczną wiedzę o dziejach książki polskiej w

kontekście książki zachodnioeuropejskiej potrzebną do zaliczenia

przedmiotu

– zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat:

a) rozwoju polskiej książki,

b) jej twórców

c) obrotu książką

d) teorii książki i nauki o książce

– przedstawieni zostaną:

a) tworzenie struktur nowoczesnej infrastruktury wydawniczej w XVIII w kontekście współczesności

b) ruch wydawniczy w Polsce XIX i XX w.

c) najsłynniejsze księgozbiory polskie

– osobne zajęcia poświęcone zostaną miejscu książki w XXI w.

Literatura:

Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Adam Bromberg, Książki i wydawcy, Warszawa 1993.

Paulina Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997.

Paulina Buchwald-Pelcowa, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego, Warszawa 1993.

Paulina Buchwald-Pelcowa, Historia literatury i historia książki, Kraków 2005.

Svend Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965.

Elizabeth Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

Lucien Febre, Henri-Lucien Martin, Narodziny książki, przeł. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, Warszawa, 2014.

S. A. Kondek, Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955, Warszawa 1999.

S. A. Kondek, Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 1993.

Kazimierza Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów , Wrocław 1987.

Krzysztof Migoń, Z dziejów nauki o książce, Wrocław 1979.

Jan Okopień, Pionierzy czarnej sztuki 1473-1600, Warszawa 2002.

Janusz Sowiński, Typografia wytworna w Polsce 1919-1939, Wrocław 1995.

Anna Żbikowska-Migoń, Historia książki w XVIII w., Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

WIEDZA

1.Wymienić formy występowania książki

Opisać strukturę i właściwości książki, a także jej funkcje

2. Scharakteryzować rozwój ruchu wydawniczego na ziemiach

polskich XVIII, XIX i XX w.

2. Operować podstawowymi pojęciami z zakresu bibliologii i dziejów wydawnictw

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnić genezę poszczególnych elementów współczesnej książki

2. Dokonywać rozpoznania stylistycznych cech książki polskiej od

XV do XX w.

3. Rozpoznać podstawowe problemy obiegu książki w aspekcie

historycznym i współczesnym

POSTAWY

1. Postrzegać książkę jako zbiór elementów technicznych i

semiotycznych oraz rozumieć zależność między nim

2. Rozumieć zachodzące przemiany w artystycznym i formalnym

kształcie książki

3. Docenić różnorodność form książki i być świadomym dalszych

dróg jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wichrowska, Milena Wojtyńska-Nowotka
Prowadzący grup: Elżbieta Wichrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Elżbieta Wichrowska
Prowadzący grup: Elżbieta Wichrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)