Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Testy psychologiczne i językowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG2-TPJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Testy psychologiczne i językowe
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 2
Pomagisterskie Studium Logopedyczne sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawami psychometrii, przedstawienie przykładowych testów psychologicznych a przede wszystkim prezentacja najważniejszych testów językowych używanych w Polsce.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z zasadami konstruowania testów psychologicznych oraz wybranymi testami psychologicznymi.

Przedstawienie stosowanych w Polsce testów językowych. Zapoznanie słuchaczy z ich budową i przeznaczeniem. Nauczenie przeprowadzania badania i interpretowania wyników.

Literatura:

Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 2007 r. – rozdziały o konstruowaniu testów psychologicznych

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

- student zna podstawy psychometrii

- zna podstawowe testy psychologiczne i językowe stosowane w praktyce logopedycznej

UMIEJĘTNOŚCI

- student potrafi przeprowadzić badanie testami językowymi i zinterpretować ich wyniki

- potrafi samodzielnie wybrać odpowiedni test psychologiczny i językowy – w zależności od możliwości pacjenta i dla ukazania charakterystycznych objawów jego zaburzenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy w zakresie diagnostyki logopedycznej

Metody i kryteria oceniania:

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dorociuk, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Marlena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)