Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Dzieje kontrkultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2W2-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Dzieje kontrkultury
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 2 r.
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z obszaru historii literatury, kultury popularnej drugiej połowy XX wieku i muzyki rozrywkowej tego czasu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studenta z dziejami zachodniej kontrkultury (europejskiej i amerykańskiej), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów politycznych i kulturowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z genezą i dziejami zachodniej kontrkultury (przede wszystkim w jej amerykańskiej odmianie). Student otrzymuje wiedzę dotyczącą filozoficznych fundamentów kontestacji, jej mistycznych i religijnych wymiarów (obecnych w muzyce rozrywkowej, koncepcjach New Age, kulturze narkotyków, literaturze beat generation), związków z polityką (bunty studentów w Europie Zachodniej, pacyfistyczne ruchy młodzieży w USA), sztuki zaangażowanej, przemian w sferze kulturowej (seksualności, stylów życia, systemu wartości), deep ecology, ruchów w obronie mniejszości seksualnych i rasowych oraz dziedzictwa kontrkultury zachodniej i jej wpływu na kształt współczesnego świata.

Literatura:

T. Maślanka, Kontrkultura, Warszawa 2017.

Kontrkultura. Motywy, manifestacje, dziedzictwo, red. A. Węcławiak, Poznań 2018.

T. Leary, Polityka ekstazy, Kraków 1998.

W. J. Burszta, M. Rychlewski, A po co nam rock? Między duszą a ciałem, Warszawa 2003.

M. Rychlewski, Rewolucja rocka, Gdańsk 2011.

J. Jarniewicz, All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Kraków 2016.

J. Baurdillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, Warszawa 2006.

J. Jarniewicz, Bunt wizjonerów, Kraków 2019.

K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej, Warszawa 2008.

Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?, red. W.J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski, Warszawa 2005.

A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006.

M. Pęczak, Subkultury w PRL, Warszawa 2002.

R. Kasprzycki, Dekada buntu. Punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977–1989, Kraków 2013.

K. Sipowicz, Hipisi w PRL, Warszawa 2008.

H. Hesse, Wilk stepowy, przeł. G. Mycielska, Warszawa 1996.

C. Wilson, Outsider, przeł. Traczewska, B. Moderska, T. Zysk, Poznań 1992.

B. Dylan, Kroniki, Wołowiec 2004.

Dylan i inni, red. S. Buryła, M. Friedrich, J. Klejnocki, Warszawa 2018.

J. Kerouac, W drodze, przeł. A. Kołyszko, Warszawa 2005.

W. S. Burroughs, Nagi lunch, przeł. E. Arden, Kraków 2014.

H.-C. Kirsch W drodze. Poeci pokolenia beatników: William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, przeł. J. Raczyńska, Warszawa 2006.

A. Ginsberg, Skowyt i inne wiersze, przeł. A. Musiał, Bydgoszcz 1986.

H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, przeł. S. Konopacki, Warszawa 1991.

E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2003.

B.Dobraczyński, New Age, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z historii zachodniej literatury i kultury popularnej drugiej połowy XX wieku, sztuki zaangażowanej, koncepcji filozoficznych i umysłowych; ma wiedzę oraz rozumie wpływ zjawisk i przemian kulturowych ‒ zachodzących na Zachodzie w latach sześćdziesiątych ‒ na kształt współczesnego świata.

Metody i kryteria oceniania:

Test w formie pytań otwartych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)