Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyka literacka, muzyczna, filmowa - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2KL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krytyka literacka, muzyczna, filmowa - warsztaty
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami, nurtami i autorami polskiej oraz światowej krytyki literackiej, środowiskiem współczesnych czasopism krytycznoliterackich, muzycznych i filmowych. Na zajęciach omawiane są cechy różnych odmian tekstów krytycznych (krótki opis, felieton, wywiad, recenzja). Student zapoznaje się z historią i aktualnym stanem krytyki literackiej, filmowej i muzycznej w Polsce, jej obecną rolą i miejscem. Przedmiot omawia poetykę i sytuację krytyków obecnych w nowych mediach i krytyków akademickich; przedstawia warsztat krytyka literackiego, podstawy retoryki dziennikarskiej (język w mediach i medialność języka).

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu krytyki literackiej, muzycznej i filmowej, a także zna i zrozumie różnice pomiędzy nimi.

Student potrafi przygotować własną recenzję dzieła literackiego, muzycznego i filmowego.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jaworska, Maciej Libich, Piotr Sadzik, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Justyna Jaworska, Maciej Libich, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jaworska, Maciej Libich, Piotr Sadzik, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Justyna Jaworska, Maciej Libich, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)