Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanon literatury powszechnej XX wieku - dzieje konwencji artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1KX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kanon literatury powszechnej XX wieku - dzieje konwencji artystycznych
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tekstami kanonicznymi dla XX-wiecznej kultury Zachodu.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studenta z najważniejszymi tekstami z kręgu zachodniego kanonu literackiego. Wybrane zagadnienia z historii literatury poszczególnych kręgów językowych zostaną przedstawione przez pryzmat dziejów konwencji kilku gatunków: powieści, opowiadania, dramatu, liryki, literatury dokumentu osobistego oraz rozmaitych form autobiografii i autofikcji.

Literatura:

Kanoniczne teksty na temat kanonu:

A. Assmann, Kanon i archiwum, w: tejże, Między historią a pamięcią: antologia

J. Assmann, Kanon – objaśnienie pojęcia, w: tegoż, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych

A. Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine (red.), Literatura Europy: historia literatury europejskiej

H. Bloom, Podzwonne dla kanonu, „Literatura na Świecie” 2003, nr 9-10

H. Bloom, Zachodni kanon. Książki i szkoła epok

P. Casanova, Światowa republika literatury

J. M. Coetzee, T.S. Eliot, Bach, Herbert i problem klasyczności

D. Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010

I. Iwasiów, T. Czerska (red.), Kanon i obrzeża

A. Jarmuszkiewicz, Kanon i tradycja w perspektywie literatury światowej, w: Tradycja współcześnie - repetycja czy innowacja?, pod red. A. Jarmuszkiewicz i J. Tabaszewskiej

F. Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej, „Teksty Drugie” 2014, nr 4

F. Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury

V. Nabokov, Wykłady o literaturze

J. Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej

E. Wichrowska (red.), Europejski kanon literacki

Wybrane teksty omawiane podczas wykładu i ćwiczeń:

Apollinaire, Guillaume, wybrane wiersze

Artaud, Antonin, Teatr i jego sobowtór

Asturias, Miguel Ángel, Pan Prezydent

Babel, Izaak, Armia konna

Barnes, Djuna, Ostępy nocy

Barth, John, Literatura wyczerpania

Beckett, Samuel, Końcówka

Beigbeder, Frédéric, 29,99 

Bernhard, Thomas, Wycinka

Bolaño, Roberto, Dzicy detektywi

Borges, Jorge Luis, wybrane utwory

Brecht, Bertolt, Kariera Artura Ui

Bułhakow, Michaił, Mistrz i Małgorzata

Burgess, Anthony, Mechaniczna pomarańcza

Burroughs, William S., Ćpun

Calvino, Italo, Jeśli zimową nocą podróżny

Camus, Albert, Dżuma

Canetti, Elias, Ocalony język

Čapek, Karel, Inwazja jaszczurów

Celan, Paul, wybrane wiersze

Céline, Louis-Ferdinand, Podróż do kresu nocy

Chlebnikow, Wielimir, wybrane wiersze

Coetzee, John Maxwell, Foe

Cohen, Leonard, wybrane utwory

Compton-Burnett, Ivy, Służący i służąca

Conrad, Joseph, Jądro ciemności

Cortázar, Julio, Gra w klasy

DeLillo, Don, Biały szum

Dürrenmatt, Friedrich, Wizyta starszej pani

Eco, Umberto, Imię róży

Eliot, T.S., Ziemia jałowa

Faulkner, William, Światłość w sierpniu

Federman, Raymond, Podwójna wygrana jak nic

Genet, Jean, Matka Boska Kwietna

Ginsberg, Allen, Skowyt

Hašek, Jaroslav, Przygody dobrego wojaka Szwejka

Heller, Joseph, Paragraf 22

Hesse, Hermann, Wilk stepowy

Hofmannsthal, Hugo von, List lorda Chandosa

Houellebecq, Michel, Cząstki elementarne

Hrabal, Bohumil, Postrzyżyny

Huxley, Aldous, Nowy wspaniały świat

Ionesco, Krzesła, Łysa śpiewaczka, Nosorożec

Jarry, Alfred, Czyny i myśli doktora Faustrolla, patafizyka. Powieść neoscjentystyczna

Jelinek, Elfriede, Pianistka

Jerofiejew, Wieniedikt, Moskwa–Pietuszki

Joyce, James, Ulisses

Kafka, Franz, Przemiana

Kane, Sarah, Zbombardowani

Kerouac, Jack, W drodze

Kesey, Ken, Lot nad kukułczym gniazdem

Kōbō, Abe, Kobieta z wydm

Kubin, Alfred, Po tamtej stronie

Kundera, Milan, Żart

Lasker-Schüler, Else, Malik

Lavant, Christine, Zapiski z domu wariatów

Lispector, Clarice, wybrane opowiadania

Lorca, Federico Garcia, wybrane wiersze

Malaparte, Curzio, Kaputt

Mann, Thomas, Czarodziejska góra

Miller, Henry, Zwrotnik Raka

Mishima, Yukio, Złota pagoda

Müller, Herta, Sercątko

Musil, Robert, Człowiek bez właściwości

Nabokov, Vladimir, Blady ogień

Oberiuci, wybrane utwory

Orwell, George, Rok 1984

Perec, Georges, Zniknięcia

Pirandello, Luigi, Sześć postaci w poszukiwaniu autora

Płatonow, Andriej, Dół

Proust, Marcel, W poszukiwaniu straconego czasu

Pynchon, Thomas, 49 idzie pod młotek

Quignard, Pascal, Taras w Rzymie

Remarque, Erich Maria, Na zachodzie bez zmian

Rilke, Rainer Maria, Elegie duinejskie

Robbe-Grillet, Alain, Żaluzja

Roth, Philip, Kompleks Portnoya

Rosendorfer, Herbert, Budowniczy ruin

Sarraute, Nathalie, Tropizmy

Sebald, W. G., Wyjechali

Sołżenicyn, Aleksandr, Archipelag GUŁag

Steinbeck, John, Grona gniewu

Updike, John, Uciekaj, Króliku

Vonnegut, Kurt, Kocia kołyska

Wallace, David Foster, wybrane eseje

Walser, Robert, Zbój

Woolf, Virginia, Orlando

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej literatury polskiej i europejskiej; zna i rozumie: głównych twórców oraz ewolucję poszczególnych gatunków literackich.

Absolwent potrafi: posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu XX-wiecznej historii literatury polskiej i europejskiej.

Absolwent jest gotów do: uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy; interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Praca zaliczeniowa związana z jedną z lektur dyskutowanych podczas ćwiczeń. Przychylnie widziana także aktywność i obecność na zajęciach.

Wykład: Egzamin ustny. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Piotr Sadzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czubaj, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Mariusz Czubaj, Piotr Sadzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)