Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patofonetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patofonetyka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość fonetyki i fonologii języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium są wybrane problemy z zakresu fonetyki ogólnej i klinicznej analizowane z wykorzystaniem subiektywnych metod percepcyjnych, w oparciu o aktualny stan badań fonetyczno-instrumentalnych.

Pełny opis:

Podczas konwersatorium realizowane są następujące zagadnienia:

1. Inwentarze fonologiczne języka polskiego.

2. Artykulacyjna klasyfikacja samogłosek i spółgłosek w ujęciu IPA (International Phonetic Association). Architektura klasyfikacji fonetycznej.

3. Znaki międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA (International Phonetic Alphabet), jej rozszerzenia ExtIPA (Extensions to the International Phonetic Alphabet) przeznaczone do zapisu realizacji zaburzonych i nietypowych dla systemów fonetycznych rozmaitych języków świata oraz symbole VoQS (Voice Quality Symbols) wykorzystywane w opisie cech głosu.

4. Charakterystyka poszczególnych znaków i ich zastosowań w powiązaniu z nagraniami odpowiadających im dźwięków. Różne typy wymowy zaburzonej.

5. Program intensywnego treningu słuchowego powiązanego z transkrypcją odbieranego sygnału mowy za pomocą omówionych wcześniej symboli.

Literatura:

Bryndal M. 2015. Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych. Gliwice: Komlogo.

Cutler A. 2012. Native Listening. Language Experience and the Recognition of Spoken Words. Cambridge, MA: MIT. ( wybrane rozdziały).

Dukiewicz L, Sawicka I. 1995. Fonetyka i fonologia [w:] H. Wróbel (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego, Kraków.

IPA (International Phonetic Association). 1999. Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge: Cambridge University Press.

Jassem W. 2003. Ilustration of the IPA: Polish, „Journal of the International Phonetic Association”, 33(1), s. 103–107.

Klebanowska B. 2007. Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, Warszawa: WUW.

Klessa K., Lorenc A. 2020. Zasoby językowe i narzędzia wykorzystywane w akustycznej i audytywnej analizie zjawisk prozodycznych [w:] B. Kamińska, M. Wysocka (red.) Prozodia mowy. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Konopska L. 2007. Wymowa osób z wadą zgryzu. Szczecin: Wydawnictwo Media Druk.

Konopska L. 2015. Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Krajna E. 2008. 100-wyrazowy Test Artykulacyjny. Gliwice: Komlogo.

Ladefoged, P. 2001. Vowels and Consonants: An Introduction to the Sounds of Languages. Oxford: Blackwell Publishers (wybrane rozdziały).

Laskowski R. 1999. System fonologiczny języka polskiego [w:] Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Lorenc A. 2015. Wymowa dzieci niesłyszących [w:] Muzyka-Furtak E. (red.), Surdologopedia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 193–211.

Lorenc A. 2016. Transkrypcja wymowy w normie i w przypadkach jej zaburzeń. Próba ujednolicenia i obiektywizacji [w:] Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 107–143.

Lorenc A. 2016. Kryteria diagnostyczne normy wymawianiowej [w:] Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 107–143.

Lorenc A. 2018. Charakterystyka artykulacyjna polskich sybilantów retrofleksyjnych. Badanie z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej, „Logopedia” 47(2), s. 157-176.

Lorenc A., Król D., Klessa K. 2018. An acoustic camera approach to studying nasality in speech: The case of Polish nasalised vowels, „Journal of Acoustical Society of America” 144 (6), s. 3603–3617.

Łobacz P. 1996. Polska fonologia dziecięca, Warszawa: Energeia.

Łobacz P. 2005. Prawidłowy rozwój mowy dziecka. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.) Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki.

Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

2005, s. 231−268.

Szpyra-Kozłowska J. 2001. Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Trochymiuk A., Święciński R. 2009. Artykulograficzne badanie wymowy grzbietowej. Studium przypadku, „Logopedia”, t. 38, s. 173–201.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wybrane linki:

Peter Ladefoged. Materiały, podręczniki fonetyczne zebrane: http://www.phonetics.ucla.edu/index.html

The International Phonetic Association: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/index.html

Illustration of the IPA collection: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-international-phonetic-association/illustrations-of-the-ipa

Interactive IPA chart: https://www.ipachart.com/

The World Atlas of Language Structures (WALS): https://wals.info/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- znajomość międzynarodowej klasyfikacji artykulacyjnej samogłosek i spółgłosek oraz symboli IPA, ExtIPA i VoQS.

UMIEJĘTNOŚCI

- wykonanie nagrania sygnału mowy,

- interpretacja słuchowa nagrań sygnału mowy z użyciem symboli transkrypcji międzynarodowej IPA, ExtIPA, VoQS,

- wskazanie przyczyn zaburzeń segmentalnych i suprasegmentalnych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła podczas zajęć (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- zaliczenie pisemne -nagranie osoby z wybranym zaburzeniem wymowy i/lub głosu i/lub cech prozodycznych mowy wraz z transkrypcją nagrania audio i/lub wideo oraz propozycją terapii

a) wykonanie nagrania audio (format .wav) i wideo.

b) transkrypcja fonetyczna nagrań realizacji zaburzonych w powiązaniu z diagnozą i propozycją terapii logopedycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Anita Lorenc, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anita Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Lorenc, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anita Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)