Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka czytania i pisania jako element stymulacji rozwoju mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3NC-W4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka czytania i pisania jako element stymulacji rozwoju mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 3 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - przedmioty do wyboru - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia ukazują różnorodne konteksty, w jakich można rozważać znaczenie (nauki) czytania i pisania dla rozwoju mowy. Podczas spotkań będziemy się zastanawiać m.in.:

- czy czytanie dziecku (nawet w okresie prenatalnym) ma znaczenie dla jego rozwoju poznawczego i językowego?;

- jak wspólne oglądanie książeczek rozwija dziecko?;

- jak dziecko uczy się słownictwa z książek?;

- jak czytanie i pisanie wykorzystywane jest w terapii logopedycznej w przypadkach różnych zaburzeń mowy?;

- na czym polega terapeutyczny charakter czytania i pisania?;

- jak czytanie i pisanie wspomagają naukę języka obcego?;

- jakie gry i ćwiczenia wspomagają naukę czytania i pisania?

Literatura:

wybór artykułów naukowych i popularnonaukowych polskich i zagranicznych

lektury własne studentów

(do ustalenia na pierwszych zajęciach)

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie znaczenie nauki czytania i pisania dla rozwoju mowy dzieci w różnym wieku;

- wskazuje sposoby stymulacji języka dziecka z wykorzystaniem książek dla dzieci;

- wskazuje sposoby wykorzystania zadań angażujących czytanie i pisanie w toku terapii logopedycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1) obecność

Dopuszczalna liczba nieobecności uprawniająca do zaliczenia przedmiotu: 2.

Trzecia i czwarta nieobecność - wymaga zaliczenia testu z zakresu nieobecności.

Piąta nieobecność - niezaliczenie przedmiotu

2) Ocena z przedmiotu na podstawie liczby i rodzaju aktywności podczas zajęć:

mniej niż 3 aktywności - niezaliczenie przedmiotu

3 aktywności - ocena dostateczna

3,5 aktywności - ocena dostateczna plus

4 aktywności - ocena dobra

4,5 aktywności - ocena dobra plus

5-6 aktywności - ocena bardzo dobra

7 aktywności i więcej - ocena bardzo dobra plus

Przygotowanie się z materiałów wskazanych do danego tematu i czynny udział w zajęciach liczone jest jako 1 aktywność, tylko czynny udział w zajęciach - 0,75 aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)