Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logopedia w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3LG-W3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedia w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 3 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - przedmioty do wyboru - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w problematykę logopedii w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przedstawiają elementy logopedii istotne z punktu widzenia przyszłego pedagoga / nauczyciela polonijnego. Wprowadzają w problematykę rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego oraz metod rozwijania umiejętności językowych. Zajęcia przygotowują studenta do poznawania i pogłębiania wiedzy związanej z zakłóceniami w rozwoju mowy i języka.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane będą następujące tematy:

1. Jak rozwija się mowa dziecka dwujęzycznego.

2. Jak pomóc dziecku dwujęzycznemu w opanowywaniu i rozwijaniu umiejętności językowych.

3. Wybrane zaburzenia mowy.

4. Autokorekcja jako podstawa warsztatu logopedy.

Literatura:

1. Aitichinson J., 1991, Ssak, który mówi, przeł. M. Czarnecka, Warszawa.

2. Aitichinson J., 2002, Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, przeł. M. Sykurska‑Derwojed, Warszawa.

3. Arabski J., 1985, O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa.

4. Bieńkowska K., 2012, Jak dzieci uczą się mówić?, Warszawa.

5. Lindner G., 1976, Podstawy audiologii pedagogicznej, Warszawa (załącznik do książki: D. Borkowska‑Gaertig, Wczesne wykrywanie, diagnostyka i rehabilitacja dzieci z zaburzeniami słuchu w Polsce).

6. Bokus B., 2000, Świat fabuły w narracji dziecięcej, Warszawa.

7. Bokus B., Shugar G.W. (red.), 2007, Psychologia języka dziecka, Gdańsk.

8. Boniecka B., 1995, Pragmatyczne aspekty wypowiedzi dziecięcych, Lublin.

9. Brzezińska A.I., 2004, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa.

10. Cieszyńska J., Korendo M., 2007, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia, Kraków.

11. Cieszyńska J., 2006, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo?, Kraków.

12. Czaplewska E., Milewski S., 2011, Diagnoza logopedyczna, Sopot.

13. Demel G., 1994, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.

14. Dołęga Z., 2003, Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice.

15. Dubisz S., 1997, (red.), Język polski poza granicami kraju, Opole.

16. Dubisz S. (red.), 2004, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa.

17. Emiluta‑Rozya D., 1994, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa.

18. Emiluta‑Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne, Ciechanów.

19. Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

20. Grabias S., Kurowski Z. M., Woźniak T., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin.

21. Gruba J., 2012, Test do badania słuchu fonemowego, Gliwice.

22. Gunia G., Lechta V., 2011, Wprowadzenie do logopedii, Kraków.

23. Harwas‑Napierała B., Trempała J. (red.), 2000, Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa.

24. Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2, Kraków.

25. Jędryka B., 2012, Język polski w polonijnej szkole, Warszawa.

26. Kaczmarek L., 1988, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.

27. Kainacher K., 2007, Dziecko w środowisku dwujęzycznym i jego komunikacja międzykulturowa, Kraków.

28. Kurcz I. (red.), Wodniecka Z. (tłum.), 2007, Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk.

29. Przetacznik‑Gierowska M., 1994, Od słowa do dyskursu, Warszawa.

30. Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do dwujęzyczności, Kraków.

31. Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

32. Siudzińska N., Stępień M., 2015, Poradnik logopedyczny dla nauczycieli polonijnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa.

33. Porayski‑Pomsta J., 1994, Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa.

34. Shugar G.W., Smoczyńska M. (red.), 1980, Badania nad językiem dziecka. Wybór prac, Warszawa.

35. Sołtys‑Chmielowicz A., 1998, Wymowa dzieci przedszkolnych, Lublin.

36. Sołtys‑Chmielowicz A., 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

37. Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa.

38. Styczek I., 1982, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa.

39. Szeląg E., Szymaszek A., 2006, Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych, Gdańsk.

40. Tomasello M., 2000, Kulturowe źródła ludzkiego poznania, Warszawa.

41. Wodniecka Z., 2011, Dwujęzyczność. Właściwości dwujęzycznego umysłu i specyfika badań psychologicznych nad dwujęzycznością, [w:] I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych, Warszawa, 253–284.

42. Zarębina M., 1980, Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka, Kraków.

43. Zgółkowa H., 1990, Świat w dziecięcych słowach, Poznań.

44. Zurer Pearson B., 2008, Raising a Bilingual Child, New York (polskie wydanie: eadem, Jak wychować dziecko dwujęzyczne, tłum. Z. Wodniecka, K. Chlipalski, Poznań).

45. S. Barańczak, 2004, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków.

46. E. Canetti, 1981, Ocalony język, Warszawa.

47. E. Hoffman, Zagubione w przekładzie, Londyn 1995.

48. E. Tabakowska, 2009, Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków.

49. A. Wierzbicka, 1997, Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury, dwa światy, „Teksty Drugie” 3, s. 73–93.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju mowy i języka. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wykonywanych przez siebie działań pedagogicznych. Potrafi opracować pomoce edukacyjne służące usprawnianiu językowemu dla dzieci z trudnościami w opanowywaniu komunikacji językowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Beata Jędryka, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Beata Jędryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Marta Piasecka, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Beata Jędryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)