Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do wiedzy o filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LWWF1W
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o filmie
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień dotyczących teorii i historii filmu oraz zasad analizy i interpretacji dzieła filmowego. Wykład będzie miał charakter multimedialny.

Pełny opis:

Ramowy plan wykładu: początki kina; język filmu; dźwięk i muzyka w filmie; czas i przestrzeń w filmie; postać w utworze filmowym; kino autorskie; gatunki filmowe; widz i odbiór filmu; główne nurty w kinie światowym; główne nurty w kinie polskim; analiza i interpretacja dzieła filmowego; antropologia filmu.

Literatura:

Ze względu na znaczną liczbę pozycji literatura będzie podawana uczestnikom wykładu na bieżąco

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące teorii i historii filmu, ze szczególnym uwzględnieniem kina polskiego. Posiada wiedzę na temat kina autorskiego i gatunków filmowych. Zna podstawy analizy utworu filmowego i jego interpretacji z uwzględnieniem wiedzy antropologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na wykładzie jest sprawdzana obecność. Zaliczenie na ocenę uzyskaną z testu końcowego obejmującego wszystkie wykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)