Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium (j. angielski B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C43TTL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium (j. angielski B2+)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria translatologiczne, poziom B2+, 2024/2025
Przedmioty obowiązkowe dla I rok filolgii polskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone lekturze i tłumaczeniu na język polski tekstów literackich i tekstów naukowych z zakresu literaturoznawstwa

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone lekturze i tłumaczeniu na język polski tekstów literackich i tekstów naukowych z zakresu literaturoznawstwa. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami warsztatu tłumaczenia tekstu literackiego i naukowego poprzez praktyczne ćwiczenia przekładu oraz dyskusje nad specyfiką przekładu naukowego i najczęstszymi błędami translatorskimi. Na zajęciach analizowane będą również przekłady literatury polskiej na język angielski (Kochanowski, Mickiewicz, Schulz, Myśliwski, Masłowska, Tokarczuk, Szymborska).

Literatura:

Szczegółowa lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach, zależy od poziomu językowego uczestników.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci czytają ze zrozumieniem teksty naukowe po angielsku, orientują się w terminologii wybranych nurtów literaturoznawczych i najczęstszych błędach translatorskich, podejmują próby przekładu tekstów literackich i naukowych na język polski.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w sali, wspólna analiza tekstu, wspólna praca nad przekładem, praca w domu.

Przygotowanie do zajęć, aktywność.

Ocena przekładów i streszczeń przygotowywanych w domu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jeziorska-Haładyj, Magda Nabiałek
Prowadzący grup: Joanna Jeziorska-Haładyj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)