Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład historyczny: Historia starożytnego Rzymu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LZ-WHHSIR
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład historyczny: Historia starożytnego Rzymu
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony najważniejszym zagadnieniom dziejów Rzymu od założenia Miasta do upadku Cesarstwa.

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony najważniejszym zagadnieniom dziejów Rzymu od założenia Miasta do upadku Cesarstwa: założenie Rzymu, początki Republiki, logika podbojów, kryzys i upadek Republiki, August, Cesarstwo, upadek Cesarstwa etc.

Literatura:

1. A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

2. K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego od Augusta do Konstantyna, Poznań – Gniezno 2016.

3. Av. Cameron, Późne Cesarstwo Rzymskie, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z dziejami Rzymu.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład

Kryteria oceniania: obecność; ewentualnie – jeśli są wątpliwości co do oceny – kolokwium w zakresie książek:

1. A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

2. K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego od Augusta do Konstantyna, Poznań – Gniezno 2016.

3. Av. Cameron, Późne Cesarstwo Rzymskie, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Robert Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)