Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka praktyczna dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LMK4-RETZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka praktyczna dla zaawansowanych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe. Minimum teorii, maksimumpraktyki. Argumentacja, perswazja, komunikacja praktyczna, autoprezentacja, negocjacje, erystyka,

Uczestnicy nadal ćwiczą oddech, dykcję, głos na poziomie zaawansowanym. Poznają techniki negocjacyjne i zasady erystyki. Szukają sposobów zarządzania mową nienawiści, jej neutralizacji oraz eliminowania. Analizują możliwości wywierania wpływu. Poznają reguły logicznej konstrukcji

wypowiedzi. Tworzą wystąpienia na różne tematy, dowolnie wybrane lub wskazane przez wykładowcę.

Po wystąpieniu - ocena, analiza, korekta. Ponadto debatują, dyskutują, spierają się i szukają kompromisu, oceniają mówców spoza grupy.

Pełny opis:

Wymagania wstepne:

Rożnorodne doświadczenia retoryczne, otwartość, aktywne słuchanie, zapał, gotowość do zmiany i nowych.

Retoryka praktyczna, oparta międzyna zasadach starożytnej retoryki, postrzegana jako narzędzie do zastosowania w konkretnych życiowych sytuacjach, na różnych poziomach, wobec rozmaitych potrzeb. Retoryka jest sprawczynią przekonywania.

Podczas warsztatów z retoryki praktycznej dla zaawansowanych uczestnicy doskonalą zdobyte wcześniej umiejętności, rozwijają pewność oraz swoich racji z zachowanie zasad asertywności, co oznacza, że są pewni swego, ale z szacunkiem.

Oddech, dykcja, głos, konstrukcja wypowiedzi,wysłowienie, postawa, gest, mina, indywidualne wzorce perswazyjne, przykłady do naśladowania, strategie negocjacyjne, sztuka prowadzenia sporu, neutralizowanie wrogości, wywieranie wpływu, autoprezentacja.

Literatura:

Joseph O’Connor „NLP dla liderów”,

WilliamUry „Odchodząc od NIE”, „Dochodząc do TAK”,

Robert B. Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”,

„Andrzej Wiszniewski „Jak przekonująco mówić i przemawiać”,

Bogumiła Toczyska „Głośno i wyraźnie”,

Artur Shopenhauer „Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów”,

Richard Holtermann, Wprowadzenie do retoryki,

Mirosław Korolko, Sztuka retoryki, przewodnik encyklopedyczny

Efekty uczenia się:

Po warsztatach uczestnik wie:

- jak negocjować

- jak debatować

- jak prowadzić spór, nie tracąc twarzy i nie uchybiając cudzej godności

- jak dobrze się zaprezentować

- jak odeprzeć napaść

- jak przygotować się do wystąpienia

- jak konstruować wypowiedź

- jak rozpoznać audytorium i nad nim panować

- jak rozprawić się z oponentem

- jak pracować nad sobą, doskonaląc zdobyte podczas kursu umiejętności

Student potrafi również zapanować nad oddechem i modulować głos, poprawia dykcję, nabiera pewności siebie, korzysta z wyuczonych wzorców perswazyjnych w różnych sytuacjach.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniam aktywność naprzygotowane do wystąpienia, prezentacje improwizowane, otwartość i gotowość do ćwiczeń oraz retorycznych eksperymentów.

Po zakończeniu warsztatów przygotowuję ocenę opisową (profil retoryczny w formie listu) z analizą atutów i braków oraz indywidualnymi poleceniami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)