Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Węzłowe problemy wybranej epoki historycznej w świetle źródeł i monografii (XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-WP-XIX-EA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Węzłowe problemy wybranej epoki historycznej w świetle źródeł i monografii (XIX w.)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, II roku
Przedmioty Historii I stopnia, III roku
Węzłowe problemy wybranej epoki historycznej - egzamin typu A
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wymagania ogólne

Poziom A

Znajomość 8 monografii i jednego, wybranego podręcznika z historii Polski, oraz jednego, wybranego podręcznika z historii powszechnej. Monografie powinny być dobrane tak, aby w pośród nich znalazły się takie, które dotyczą tak pierwszej jak i drugiej połowy XIX wieku (do 1914 r.), zagadnień z historii Polski oraz historii powszechnej (w tym pozaeuropejskiej). Listę lektur należy ustalić z egzaminatorem minimum na dwa tygodnie przed deklarowanym terminem egzaminu.

Poziom B

Znajomość jednego podręcznika z historii Polski i jednego podręcznika z historii powszechnej.

Podręczniki do wyboru (warto ten wybór skonsultować z osobą egzaminującą przed rozpoczęciem przygotowań do egzaminu):

Historia Polski

A.Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

Historia powszechna

A.Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008.

T. Kizwalter, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003.

Literatura:

Listy lektur są ustalane przez osobę przeprowadzającą egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (typ A).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Artur Markowski, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Katarzyna Błachowska, Jarosław Czubaty, Tomasz Kizwalter, Alicja Kulecka, Artur Markowski, Maciej Mycielski, Marek Pawełczak, Aneta Pieniądz, Jolanta Sikorska-Kulesza, Grażyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)