Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

M.A. Seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-HAMC-SEM
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: M.A. Seminar I
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: History of Ancient Mediterranean Civilizations - Seminar
History of Ancient Mediterranean Civilizations all courses
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Advanced criticism of various types of sources relevant to history with elements of criticism of archaeological sources and studies on culture, on

which the study of ancient history is based; selected aspects of history and culture; getting acquainted with the state of research on selected

issues in the field of ancient history and various methodological trends; deepening knowledge of sources; introduction to work in a research team

and preparation of scholarly texts; conducting a scholarly discussion and summarizing its results; critically assessing scholarly papers and

criticizing the arguments of other scholars, as well as accepting constructive criticism; becoming acquainted with ethical problems related to the study of a given issue and the standards applicable in scientific work, including the principles of intellectual property protection.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Ongoing assessment, written work

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niesiołowski-Spano, Paweł Nowakowski, Jakub Urbanik, Robert Wiśniewski
Prowadzący grup: Łukasz Niesiołowski-Spano, Jakub Urbanik, Joanna Wilimowska, Robert Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niesiołowski-Spano, Paweł Nowakowski, Jakub Urbanik, Robert Wiśniewski
Prowadzący grup: Łukasz Niesiołowski-Spano, Jakub Urbanik, Joanna Wilimowska, Robert Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)