Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty typograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2WT
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty typograficzne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy i umiejętności dot. składu tekstu i przygotowania publikacji do druku przy użyciu specjalistycznego oprogramowania Adobe InDesign CS6.

Poziom zajęć jest dostosowywany do wyjściowej wiedzy i umiejętności studentów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstaw tworzenia publikacji za pomocą specjalistycznego oprogramowania Adobe InDesign CS6 oraz zasad pracy nad publikacją i jej przygotowaniem do druku. W trakcie zajęć studenci poznają podstawy działania oprogramowania do tworzenia publikacji; podstawowe zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru; specjalistyczną terminologię drukarską i wydawniczą oraz praktyczne zastosowanie wiedzy i teorii związanej z typografią i technologią wydawniczą z uwzględnieniem publikacji elektronicznych.

Literatura:

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji?, Warszawa 2007.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Cyrus H., Niezbędnik typograficzny, czyli o akapitach w kilku paragrafach, Kraków 2015.

Elam K., Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej, Kraków 2019.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk 2006.

Forssman Friedrich, Jak projektuję książki. Kraków 2018.

French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, 2010.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Kraków 2010.

Harrower T., Podręcznik projektanta gazet, Warszawa 2006.

Hochuli J., Detal w typografii, Kraków 2009.

Houston, Keith, Ciemne typki. Sekretne życie znaków typograficznych, Kraków 2015.

Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012.

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.

Tschichold J., Nowa typografia, Łódź 2011.

Willberg H.P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii, Gdańsk 2004 i 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1. zna możliwości i ograniczenia oprogramowania DTP.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. umie posługiwać się programem do składu tekstu;

2. umie projektować proste makiety i druki;

3. umie przygotować efekty swojej pracy do druku w profesjonalnej drukarni;

POSTAWY:

1. potrafi zastosować teorie typograficzne w praktyce;

2. potrafi oceniać publikacje pod kątem technicznym i estetycznym;

3. potrafi krytycznie oceniać projekty innych studentów;

4. potrafi rzeczowo dyskutować z innymi studentami nad własnym projektem.

Metody i kryteria oceniania:

Metody praktyczne – metoda projektów

Metody programowe – z użyciem komputera

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne

Metody podające – wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie

Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Grzymała-Łuszcz
Prowadzący grup: Justyna Grzymała-Łuszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)