Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotografia i nowe media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3FINM-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fotografia i nowe media
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykorzystanie fotografii prasowej we współczesnych multimediach

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z obrazem współczesnej polskiej i światowej prasy. Poznają możliwości zastosowania muzyki w dokumencie jakim jest fotokast oraz wykorzystanie go we współczesnej prasie, nie naruszając praw autorskich. Studenci od strony warsztatowej poznają zawód i sposób pracy fotoreportera. Umieją również zaprezentować essej fotograficzny.

Literatura:

Bruce Blok – Opowiadanie obrazem, tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010

Michałowska Marianna, Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii, Kraków 2004

Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków 2010

Andre Rouille – Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Universitas, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna zagadnienia z dziedziny etyki fotoreportera, oraz podstawy prawnych aspektów fotografii prasowej.

2. Wie na czym polega budowa fotoreportażu. Potrafi znaleźć temat i przygotowac sie do niego.

3. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą roli światła, kompozycji, wybrania odpowiedniego momentu w trakcie fotografowania.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykonać fotoreportaż będący serią zdjęć na konkretny temat.

2. Umie zrobić poprawne prasowe zdjęcia pojedyncze - portret, zdjęcie reportażowe, newsowe.

3. Potrafi dokonać wyboru swoich zdjęć i go uzasadnić. Wie na czym polega dobre zdjęcie prasowe.

4. Potrafi gromadzić notatki i informacje podczas wykonywania zdjęć.

5. Potrafi sprawnie połączyć fotografię z muzyką w wideo dokument

INNE KOMPETENCJE

1. Ma ogólną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy jako fotoreporter w agencji fotograficznej lub redakcji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, wykonanie prac fotograficznych zleconych przez wykładowcę

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kenig
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)