Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasoby internetowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z1ZAIN
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasoby internetowe
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Strona przedmiotu: http://www.gogolek.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje wiedzę o narzędziach i metodach gromadzenia oraz wyszukiwania i dystrybucji cyfrowych zasobów informacyjnych w internecie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o narzędziach i metodach gromadzenia oraz wyszukiwania i dystrybucji cyfrowych zasobów informacyjnych w Internecie.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania techniczne funkcjonowania sieci (dostęp do Internetu), usługi w sieci.

2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.

3. Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych i wyszukiwarek.

4. Mechanizmy i narzędzia skutecznego wyszukiwania informacji w sieci.

5. Wybrane aspekty aktywności (handel, giełdy, płatności) w Internecie.

6. Bezpieczeństwo korzystania z zasobów online, zagrożenia Internetu.

7. Wykorzystanie zasobów Open Data.

8. Podstawy konstrukcji stron www.

9. Formy obecności mediów (prasy, radia i telewizji) w Internecie, przykładowe formy social networkingu i dziennikarstwa obywatelskiego.

Literatura:

W. Gogołek, Komunikacja Sieciowa Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, ASPRA, Warszawa, 2010,

- skrypt: http://pi.mimuw.edu.pl (rozdział HTML),

- współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent zna podstawy techniczne funkcjonowania sieci i Internetu,

- zna aktualny potencjał informacyjny i usługowy dostępny w Internecie,

- ma wiedzę na temat gromadzenia i mechanizmów wyszukiwania informacji w zasobach Internetu,

- zna podstawy bezpiecznego korzystania z sieci,

- zna podstawowe formy obecności mediów w Internecie oraz przykładowe formy social networkingu i dziennikarstwa obywatelskiego.

Umiejętności:

- umie skorzystać w pracy dziennikarskiej z potencjału informacyjnego i usługowego dostępnego w Internecie,

- umie dostosować wybór formy obecności mediów w Internecie do własnej pracy dziennikarskiej,

- potrafi skutecznie i sprawnie wyszukiwać i gromadzić informacje,

- potrafi tworzyć prostą strukturę stron www w języku HTLM.

Inne kompetencje:

- ma świadomość dynamiki zmian w zakresie konwergencji starych i nowych mediów,

- identyfikuje zanikające i powstające technologie informacyjne mające związek z pracą dziennikarza.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład,

- ćwiczenia praktyczne z użyciem wyszukiwarek.

Kryteria oceny:

- test wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Gęgotek
Prowadzący grup: Sebastian Gęgotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Gęgotek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)