Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UX design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D3USD
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: UX design
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami oraz prawami UX design.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami UX design, przeprowadzenie badań związanych z realizacją projektów UX, przedstawienia oraz wykorzystania współczesnych narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia badań oraz projektowania UX. Ponad to, studenci zostaną zapoznani z korelacją występującą między realizacją projektów UX a zwinnym zarządzaniem projektami – Agile. Studentom zostaną przedstawione popularne prawa UX oraz zasady i techniki modelowania nisko i wysokopoziomowego.

Literatura:

1. Yablonski J., Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i usług, Wydawnictwo Helion, 2021.

2. Mościchowska I., Rogoś-Turek B., Badania jako podstawa projektowania User Experience, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023.

3. Chris B., UXUI. Design Zoptymalizowany. Manual Book, Wydawnictwo Helion, 2022.

4. Nunnally B., Farkas D., Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów, Wydawnictwo Helion, 2018.

5. Jamie L., Strategia UX. Techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, Wydawnictwo Helion, 2021.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie.

Założenia UX design.

Badania związane z realizacją projektów UX.

Narzędzia wykorzystywane do realizacji projektów UX.

Korelacje prac UX z Agile.

Prawo Jakoba.

Prawo Hicka.

Prawo Millera.

Prawo Postela.

Prawo Fitsa.

Efekt von Restorf.

Zasadę szczytu i końca.

Lo-fi & Hi-fi prototyping.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy

Liczba punktów Ocena

<11 2.0.

12 - 13 3.0.

14 - 17 3.5.

18 - 21 4.0.

22 - 25 4.5.

>25 5.0.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Tomczak
Prowadzący grup: Jakub Tomczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)