Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie UI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D3PUI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie UI
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania interfejsów użytkownika (UI). Studenci będą mieli okazję pracy z narzędziem Figma i tworzenia w nim makiet produktów cyfrowych. Zajęcia mają charakter praktycznych ćwiczeń opartych na faktycznych przykładach implementacji

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do projektowania interfejsów użytkownika: teoria koloru, typografia, ikonografia, teoria kompozycji, heurystyki

2. Wprowadzenie do architektury informacji, wzorce projektowe komponentów aplikacji mobilnych i stron WWW

3. Przegląd podstawowych funkcjonalności narzędzia Figma, ekrany, artboardy

4. Maski i praca z kształtami

5. Komponenty i auto-layout

6. Systemy projektowe – UI-kits

7. Tworzenie interaktywnych elementów, efekty

8. RWD

9. Prototypowanie i testowanie, user flow

10. Projektowanie wspomagane sztuczną inteligencją

W trakcie fakultetu realizowane będą praktyczne ćwiczenia oparte na rzeczywistych przykładach implementacji.

Literatura:

Arnheim, R. (2022). Sztuka i percepcja wzrokowa. Officyna

Badura, C (2022). UXUI. Design Zoptymalizowany. Helion

Krug, S. (2014). Nie każ mi myśleć! Helion

Kuang, C., Fabricant, R. (2022). User Friendly. Karakter

Norman, D. (2018). Dizajn na co dzień. Karakter

Rosenfeld, L., Morville, P., Arango, J. (2017). Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Helion

Tidwell, J. (2012). Projektowanie Interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. Helion.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

• podstawowe koncepcje i zasady projektowania interfejsów użytkownika

• funkcje i narzędzia dostępne w programie Figma do projektowania UI

• znaczenia hierarchii, układu, kolorów, typografii w tworzeniu interfejsów

Absolwent potrafi:

• tworzyć spójne projekty makiet i interaktywne prototypy w programie Figma

• efektywnie korzystać z różnych narzędzi, w tym warstw, komponentów i efektów dostępnych w Figma

• tworzyć responsywne projekty, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gil
Prowadzący grup: Andrzej Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gil
Prowadzący grup: Andrzej Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)