Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1TIIK
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

2. Użytkowanie komputera.

3. Przetwarzanie tekstów.

4. Arkusze kalkulacyjne.

5. Bazy danych.

6. Grafika prezentacyjna.

7. Nawigacja w sieci Internet.

8. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

Pełny opis:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych - podstawowa wiedza dotycząca głównych założeń technologii informacyjnej i omunikacyjnej (ICT) oraz znajomość poszczególnych elementów wchodzących w skład komputera.

2. Użytkowanie komputera - znajomość obsługi komputera osobistego. Możliwości wykorzystania technik komputerowych w codziennej pracy.

3. Przetwarzanie tekstów - umiejętność komputerowego przetwarzania tekstów.

4. Arkusze kalkulacyjne - znajomość ogólnych zasad pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Tworzenie formuł, użycie funkcji, wykresy.

5. Bazy danych - umiejętność przetwarzania zbiorów danych. Wyszukiwanie. Algebra Boole’a.

6. Grafika prezentacyjna - umiejętność korzystania z dostępnych programów do przygotowywania prezentacji. Rozmieszczenie elementów na ekranie, grafika, dźwięk.

7. Nawigacja w sieci Internet - znajomość poszczególnych usług dostępnych w sieciach rozległych. WWW, e-mail, listy dyskusyjne, fora, FTP.

8. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet

Literatura:

1. Bremer A., Microsoft Word 2003 dla każdego. Videograf Edukacja, Chorzów 2006.

2. Castro E., Po prostu HTML, XHTML i CSS. Gliwice 2008.

3. Crowder D. A., Bailey A., Tworzenie stron WWW. Biblia. Gliwice 2005.

4. Danowski B., Makaruk M., Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Gliwice 2007.

5. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce. Gliwice, 2008.

6. Davis P., Po prostu Gimp. Gliwice 2000.

7. Foley J.D [i in.]., Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Warszawa 1995.

8. Freeman E, Freeman E, Head first HTML with CSS & XHTML. Gliwice 2007.

9. Gajda W., Gimp. Praktyczne Projekty. Gliwice 2006.

10. Gajda W., HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Gliwice 2007.

11. Grafika komputerowa-metody i narzędzia / pod red. Jana Zabrodzkiego. Warszawa 1994.

12. Kolberg M., Excel w firmie. Przykłady zastosowań. Wydawnictwo Robomatic, Wrocław 1996.

13. Kopertowska M., Zaawansowane możliwości programu Power Point 2000.

14. Maria Sokół, Windows XP pl. Kurs. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.

15. Masłowski K., Excel 2002/XP PL. Ćwiczenia zaawansowane. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2003.

16. Meyer E., CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona. Gliwice 2005.

17. Meyer E., CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW. Gliwice 2005.

18. Moueller S., Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Gliwice 2005.

19. Pfaffenberger B., [i in.], HTML, XHTML i CSS. Biblia. Gliwice 2005.

20. Przechlewski T. Informatyka dla ekonomistów. Sopot 2004.

21. Rejnowski M., Płatek R., Pajączek 5NxG. Gliwice 2004.

22. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych. MIKOM Warszawa 2006.

23. Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów. MIKOM Warszawa 2006.

24. Kopertowska M. Przetwarzanie tekstów. MIKOM Warszawa 2006 .

25. Kopertowska M., Arkusze kalkulacyjne. MIKOM Warszawa 2006.

26. Kopertowska M., Bazy danych. MIKOM Warszawa 2006.

27. Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna. MIKOM Warszawa 2006.

28. Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych. MIKOM Warszawa 2001.

29. Simpson A., Windows XP. Biblia. Gliwice, 2003.

30. Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, pod red. Maria M. Berger [i in.]. Warszawa 2004.

31. Sokół M., Windows xp pl. Kurs. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.

32. Taraszkiewicz Ł., Excel/Word 7.0 PL w firmie. Exit, Warszawa 2000.

33. Walkenbach J., Excel 2003. Biblia. Helion, Gliwice 2004.

34. Wrycza S., Podstawy informatyki. Sopot, 2000.

35. York R., CSS. Gotowe rozwiązania. Gliwice 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- narzędzia i zasady działania IT w kontekście profilu studiów (K_W05),

- funkcje i terminologię narzędzi IT codziennego użytku odnośnie sprzętu, łączności cyfrowej i oprogramowania (K_W03).

Absolwent potrafi:

- korzystać z technologii informacyjnych i komunikacyjnych odpowiednio do potrzeb edukacyjnych i zawodowych pracownika informacji (K_U01),

- rozwijać umiejętności korzystania z IT (K_U09).

Absolwent jest gotów do:

- przeprowadzenia krytycznej oceny dostępnych rozwiązań teleinformatycznych dla potrzeb architektury informacji (K_K01)

WIEDZA:

1. Znajomość rozwiązań dotyczących sprzętu i oprogramowania.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Umiejętność wyboru i zastosowania poszczególnych rozwiązań informatycznych.

POSTAWY:

1. Rozumienie metod i sposobów odwzorowania rzeczywistości przy pomocy rozwiązań IT.

2. Rozumienie i krytyczne odnoszenie się do proponowanych rozwiązań z zakresu IT.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, praca ciągła.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Strona przedmiotu: http://meet.google.com/xcb-uwdq-nws
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)