Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia podstaw fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3PPFO-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia podstaw fotografii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące technicznych i estetycznych podstaw fotografii

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest opanowanie przez studentów umiejętności kształtowania obrazu fotograficznego poprzez świadome posługiwanie się elementami sterującymi aparatu (czas, przysłona, czułość, ogniskowa, balans bieli, ustawianie ostrości). Zagadnienia te opanowywane są poprzez realizację i analizę ćwiczeń praktycznych. Ponadto studenci zapoznają się podczas wprowadzenia do poszczególnych ćwiczeń i ich realizacji i analizy z zagadnieniami kompozycyjnymi i estetycznymi związanymi z fotografią. Studenci zapoznają się tez z podstawami edycji obrazu zarejestrowanego cyfrowo.

Każde ćwiczenie jest poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym opisującym narzędzia i zasady kształtowania obrazu którym poświęcone jest dane ćwiczenie.

Wykonane w ramach ćwiczeń fotografie są nie tylko oceniane ale przede wszystkim dogłębnie analizowane podczas zajęć celem utrwalenia właściwych rozwiązań i eliminacji błędów.

Naklad pracy studenta:

ćwiczenia=60 godz

samodzielna realizacja ćwiczeń praktycznych 2godz/tyg =30godzin

Razem ok 90 godz

Literatura:

Praca zbiorowa - Radość fotografowania

Scott Kelby - Sekrety mistrza fotografii cyfrowej (wybrane rozdziały)

St. Biver, P. Fuqua, F. Hunter, Światło w fotografii - magia i nauka(wybrane fragmenty)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie dobrać sprzęt fotograficzny I oświetleniowy do realizowanego zadania

2. umie co najmniej poprawnie zarejestrować obraz fotograficzny w róznych sytuacjach zdjęciowych

3. umie poprawnie zakomponować obraz fotograficzny z uwzględnieniem celów dla których obraz taki powstaje

4. umie wyedytować zarejestrowane fotografie w programie graficznym z uwzględnieniem specyficznych wymagań różnych mediów prezentujących fotografię

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o:

-realizowane w trakcie zajęć, w czasie poza zajęciami ćwiczenia, zadania praktyczne

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kozak
Prowadzący grup: Adam Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kozak
Prowadzący grup: Adam Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)