Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotografia w kulturze współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3FWKW-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fotografia w kulturze współczesnej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W czasie zajęć przybliżone zostaną zagadnienia obecności fotografii w szeroko rozumianej kulturze współczesnej, od zastosowań użytkowych w prasie i reklamie, przez realizacje artystyczne dla galerii, rynku kolekcjonerskiego i albumów, po prywatne zapisy życia rodzinnego i towarzyskiego oraz formy ich prezentacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy o współczesnych formach i zastosowaniach fotografii, o sposobach jej realizowania i miejscach jej publikacji i prezentacji, o znaczeniach obrazu fotograficznego, treściach w nich zawartych i systemach ich odczytywania. Oraz rozbudzenie zainteresowania różnymi obszarami fotografii by słuchacze mieli szersze tło przy podejmowaniu decyzji o wyborze własnej drogi fotograficznej.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu i konsultacji. Wykład będzie obficie ilustrowany przykładami prac z analizowanego tematu.

Realizacja przewidzianych programem zadań wymaga od studentów dodatkowych 25 godzin pracy poza zajęciami.

Literatura:

 Rafał Drozdowski – Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących. Zysk i S-ka, Poznań, 2009

 Tomasz Ferenc (redakcja) – Odwaga patrzenia. Eseje o fotografii. Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź, 2006

 Tomasz Ferenc, Kazimierz Kowalewicz (redakcja) – Interpretując fotografię. Śladami Susan Sontag. f5, Kraków, 2009

 Philip Gefter – Photography after Frank. Aperture Fundation. New York, 2009

 Anne-Celine Jaeger – Image Makers, Image Takers. The essential guide to photography by those in the know. Thames & Hudson, London, 2007

 Ian Jeffrey – Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii. Universitas, Kraków, 2009

 Krzysztof Jurecki – Oblicza fotografii. Kropka, Września, 2009

 Photography's multiple roles (praca zbiorowa) – The Museum of Contemporary Photography, Chicago, 1998

 Francois Soulages – Estetyka fotografii. Strata i zysk, Universitas, Kraków, 2007

 Oliviero Toscani – Reklama, uśmiechnięte ścierwo. Agencja Wydawnicza Delta

 Liz Wells – Photography : A Critical Introduction, Routledge, London, 2004

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. zna aktualne tendencje w fotografii prasowej, reklamowej, naukowej, artystycznej, amatorskiej, rodzinno-towarzyskiej

2. zna dominujące tematy fotografii współczesnej i sposoby jej realizowania

3. zna miejsca prezentowania i publikowania zdjęć

Umiejętności

1. umie wartościować prace z różnych obszarów fotografii

2. umie przeprowadzić intelektualną i estetyczną analizę zdjęć wykonywanych obecnie

3. umie wybrać przestrzeń fotografii zgodną z własnymi możliwościami warsztatowymi, intelektualnymi i emocjonalnymi

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja projektu fotograficznego 40%, praca pisemna 35%, obecność na zajęciach 25%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zygmuntowicz
Prowadzący grup: Andrzej Zygmuntowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)