Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D2TREN-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening PR
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do praktyki PR, zbliżone do pracy agencji PR/komórki PR w organizacji. Realizowane przez praktyka PR oraz wspomagane ekspercko przez konsultantów agencyjnych szczebla seniorskiego. Studentom przedstawione i przybliżone zostaną praktycznie kluczowe aspekty uprawiania zawodu konsultanta PR. Zadania wykonywane są w zespołach i indywidualnie. Program laboratorium jest tak skonstruowany, by maksymalnie zbudować kompetencje poszukiwane przez pracodawców u kandydatów do pracy w agencji PR lub komórce PR organizacji.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium, a więc łączenia dwóch kluczowych elementów tworzących kompetencje dobrego konsultanta PR: praktycznej wiedzy oraz ćwiczeń w formie warsztatów. Podstawowy model zajęć to przekazanie tej wiedzy (pierwsza godzina zajęć) i warsztaty ćwiczeniowe (druga godzina). Duży nacisk jest położony na merytoryczną interakcję prowadzącego z uczestnikami zajęć. Omówione i przećwiczone zostaną m.in. takie obszary codziennej pracy konsultanta PR jak:

• wprowadzenie do praktycznego PR – ile w praktycznym PR teorii, ile doświadczenia, ile metodologii a ile intuicji, ile etyki i ile złych zjawisk

• strategie i taktyki w PR – jak tworzyć programy PR z głową

• efektywność komunikacji – co tworzy skuteczne dotarcie do odbiorcy

• komunikacja kryzysowa

• eKryzys – wyzwania komunikacyjne w sieci, zwłaszcza w mediach społecznościowych, w tym hejt, trolling, mowa nienawiści

• relacje z mediami – istota, czy przemijająca forma PR?

• formaty pisarskie PR – informacja prasowa, backgrounder, Q&A, FAQ (różnice), oświadczenia, i inne

• sztuka komunikacji personalnej – wystąpienia, prezentacje, prelekcje

• agencja PR – jak jest zbudowana, jak funkcjonuje, jakie modele i najlepsze standardy działania; współpraca agencja-Klient (możesz być po każdej z tych stron)

• PR polityczny – zmora, czy nadzieja?

Zajęcia zakończą się sprawdzianem indywidualnie weryfikującym wybrane umiejętności i kompetencje.

Literatura:

• Tworzydło D., Public Relations praktycznie, Newsline 2017

• Seitel F.P., Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003

• Łaszyn A., Media i ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Wydawnictwo Message House, Warszawa 2015

• Leksykon Public Relations, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło, Newsline Rzeszów 2008

• Łaszyn A., eKryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie, Wydawnictwo Message House, Warszawa 2020

• Smith R. D., Strategic Planning for Public Relations, Routledge, New York 2009 (3rd edition)

• Marconi J., Public Relations The Complete Guide, Thomson, Mason Ohio 2004

• Austin E.W., Pinkleton B.E., Strategic Public Relations Management. Planning and Managing Effective Communication Programs, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey, London 2006

• Lucinda Austin & Yan Jin, Social Media and Crisis Communication, Routledge New York, 2018

• Allan i Barbara Pease, Mowa ciała, Rebis , Warszawa 2007

• Artur Schopenhauer, Erystyka, Sensus, Gliwice 2007

Efekty uczenia się:

W wyniku zajęć tego laboratorium student uzyska następującą wiedzę, umiejętności i inne kompetencje które przedstawiono poniżej:

WIEDZA

• pozna różnorodność dziedzin PR i ich praktyczny wymiar, by móc planować swą specjalizację lub profil zawodowy w PR

• pozna podstawowe narzędzia i techniki PR – tradycyjne i nowe

• rozumie mechanizmy kryzysu wizerunkowego – w sieci i poza nią

• pozna kluczowe standardy dobrych praktyk w PR

• dowie się jak funkcjonuje agencja PR i poznaje podstawowe zasady współpracy z nią po stronie Klienta

• pozna kluczowe techniki kontaktu i relacji z dziennikarzami

• pozna wybrane metody przeciwstawiania się negatywnej lub niekorzystnej komunikacji

UMIEJĘTNOŚCI

• potrafi odróżnić strategię od taktyki i wie, jak zaprojektować dobrze skonstruowany projekt PR oparty na tych dwóch filarach

• pozna kluczowe techniki efektywnej komunikacji – key messages, bridging, flagging, etc

• potrafi sporządzić dobre i wartościowe dla odbiorcy przekazy w różnych formatach (oświadczenie, Q&A, informacja prasowa)

• umie podjąć właściwą reakcję wobec takich zjawisk w social media jak hejt, trolling, mowa nienawiści

INNE KOMPETENCJE

• potrafi odróżnić rzetelny PR od złego lub nieprofesjonalnego

• może popularyzować standardy profesjonalne wśród pracowników PR

• umie trafnie identyfikować komunikację z jej rzeczywistym przekazem w świecie mediów tradycyjnych i internetu, np. w programach informacyjnych, wypowiedziach polityków, atakach trolli, czy hejtoburzach

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Z uwagi na kompleksowy charakter kursu i wagę omawianych zagadnień uczestnictwo w zajęciach jest zalecane, a ich częste opuszczanie może skutkować niezaliczeniem przedmiotu. Studenci będą oceniani na podstawie obecności podczas zajęć, aktywności w dyskusjach i przygotowanej prezentacji.

1. Terminowe i merytoryczne przygotowanie prezentacji w wyznaczonym terminie

2. Ważnym kryterium będzie obecność na zajęciach i aktywność w dyskusjach, rejestrowana na bieżąco przez prowadzącego.

Waga poszczególnych elementów będzie następująca:

- udział w zajęciach i aktywność w dyskusjach – 10%,

- przygotowanie prezentacji zaliczeniowej – 40%,

- kolokwium z pozytywną oceną - 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie występują.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tworzydło
Prowadzący grup: Dagmara Tarka, Dariusz Tworzydło, Emilia Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tworzydło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)