Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia podstaw fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D2PPFO-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia podstaw fotografii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Obsługa aparatu fotograficznego i obiektywów:

a) Budowa aparatu fotograficznego

b) podstawowe tryby pracy: manulalny (M), preselekcja czasu (S/Tv), preselekcja przysłony (A/Av)

c) Oznaczenia na obiektywie – jak odczytać ogniskową, przysłonę (jasność obiektywu), średnicę oraz minimalną odległość ostrzenia.

d) Rodzaje obiektywów szerokokątne, standardowe, teleobiektywy.

e) Wielkości matryc w aparatach cyfrowych i materiałów światłoczułych w aparatach analogowych: matryce jednocalowe w aparatach kompaktowych, aparaty małoobrazkowe (pełna klatka oraz APS-C), format mikro 4/3, aparaty średnio formatowe, wielki format.

f) Prawidłowa ekspozycja – korzystanie z wbudowanego w aparat światłomierza. Drabinka światłomierza. Konieczność prześwietlenia lub niedoświetlenia zdjęcia w określonych sytuacjach. Kompensacja ekspozycji w trybach preselekcji. Trójkąt ekspozycji.

g) Ustawianie formatu zapisu plików na karcie pamięci (pliki RAW, jpg).

h) Ustawienie ostrości – tryby manualny oraz tryby automatycznego ustawiania ostrości – autofocus. Tryb ciągły, tryb pojedynczy. Jak wybrać punkt lub strefę ustawienia ostrości.

i) Ustawienia balansu bieli – czym jest kolor, a czym barwa w fotografii. Jak poprzez ustawienia balansu w bieli w aparacie wpływamy na kolorystykę zdjęcia. Kiedy precyzyjne ustawienie balansu bieli jest najważniejsze, a kiedy może być wtórne i realizowane w procesie postprodukcji.

j) Seryjne i pojedyncze wykonywanie zdjęć. Samowyzwalacz.

2. Fotografowanie:

a) Ustawianie prawidłowej ekspozycji. Korzystanie z drabinki światłomierza w praktyce. Kiedy należy wbrew wskazaniom światłomierza prześwietlić, a kiedy nie doświetlić zdjęcie.

b) Wysoki i niski klucz, zdjęcia o normalnej (przeciętnej) relacji cieni, tonów średnich i świateł, korzystanie z histogramu jako dodatkowej informacji o poprawności naszego ustawienia ekspozycji.

c) Zdjęcia z długim i krótkim czasem naświetlania. Kiedy zamrozić ruch, a kiedy celowo poruszyć zdjęcie. Zalecane ćwiczenia – zamrożenie (krótki czas naświetlania) ruchu szybko poruszającego się obiektu (pojazdu, biegacza, roweru, zwierzęta, dziecka). Długie czasu naświetlania – zdjęcia „z ręki” oraz ze statywu. Technika panoramowania (długi czas naświetlenia plus śledzenie poruszającego się obiektu), czyli tzw. panning. Inne techniki z wykorzystanie długiego czasu naświetlania – celowe poruszanie aparatem podczas wykonywania zdjęcia lub zmiana ogniskowej (zumowanie/zooming).

d) Głębia ostrości:

- Co to jest głębia ostrości

- Od czego zależy, jak ją kontrolować:

e) Sposoby widzenia:

- różne rodzaje perspektywy (linearna, ptasia, żabia i psia), czyli ustawienia aparatu względem fotografowanego obiektu

- Proporcje zdjęcia: poziom, pion, kwadrat, panorama.

- Budowanie perspektywy za pomocą dobrania odpowiedniej ogniskowej obiektywu i odległości od fotografowanego obiektu. Obiektywy szerokokątne przerysowują pierwszy plan, „rozciągają” perspektywę, sprawiają, że drugi i trzeci plan, czyli tło, wydaje nam się mniejszy niż obiekty blisko nas. Teleobiektywy spłaszczają perspektywę. Obiekty na drugim i kolejnych planach wydają się bliższe tym na pierwszym planie. Zachowane są również naturalne proporcje wielkości przedmiotów na pierwszym i kolejnych planach.

f) Plany fotograficzne: detal, portret, plan amerykański, plan pełny, plan totalny. Zalecane ćwiczenie: wykonaj zdjęcia w każdym z tych planów jakiegoś jednego tematu fotograficznego. Np.: temat „moja ulica” opowiadający o najbliższym otoczeniu w którym mieszkasz spróbuj sfotografować tak, żeby znalazły się w takiej opowieści różne plany.

g) Typowe sposoby kadrowania:

- złoty podział

- trójpodział

- złota spirala, czyli zasada według ciągu Fibonacciego

- kadr centralny

- kompozycja po przekątnej

- diagonalna kompozycja

h) Kontrast:

- kontrast walorowy - wynikający z położenia obok siebie na zdjęciu fragmentów jasnych i ciemnych. Im większa różnica pomiędzy jasnością obu plam i kiedy nie rozdziela ich coś pośredniego, tym większy kontrast. Taki kontrast nazywamy kontrastem walorowym.

- kontrast barwny oparty jest na kole barw i zasadzie kolorów sąsiadujących i dopełniających. Zdjęcie kolorystycznie kontrastowe, to takie gdzie dominują kolory dopełniające się (np. niebieski i żółty – kolory dopełniające się leżą naprzeciwko siebie w kole barw, a po zmieszaniu w równych proporcjach utworzą kolor czarny). Bardzo dobrze o kontraście w sztukach plastycznych opowiada tekst poniżej:

https://zpe.gov.pl/a/barwni-sasiedzi---o-wzglednosci-barw-kontrasty-barwne/Do3E0H3Mf

- kontrasty kształtów (okrągły vs kwadratowy, etc.)

- kontrast faktur (gładka, wypukła, wklęsła, błyszcząca, matowa, etc.)

- kontrast ruchu (wolno lub szybko, różnice ruchu w przeciwnych kierunkach, etc.)

- kontrast tematyczny (np. stare nowe, małe-duże, poważne-śmieszne, etc.)

3. Cyfrowy warsztat fotografa:

a) Postprodukcja – omówienie głównych cech i możliwości programu Adobe Lightroom, róznice z Photoshopem i przeglądarką Bridge.

b) Adobe Lightroom – podstawy:

- wybór, kadrowanie i podstawowa obróbka cyfrowego zdjęcia

- export, import.

- bezpieczne przechowywanie plików, sposoby opisywania i katalogowania – archiwizacji.

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące technicznych i estetycznych podstaw fotografii

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest opanowanie przez studentów umiejętności kształtowania obrazu fotograficznego poprzez świadome posługiwanie się elementami sterującymi aparatu (czas, przysłona, czułość, ogniskowa, balans bieli, ustawianie ostrości). Zagadnienia te opanowywane są poprzez realizację i analizę ćwiczeń praktycznych. Ponadto studenci zapoznają się podczas wprowadzenia do poszczególnych ćwiczeń i ich realizacji i analizy z zagadnieniami kompozycyjnymi i estetycznymi związanymi z fotografią. Studenci zapoznają się tez z podstawami edycji obrazu zarejestrowanego cyfrowo.

Każde ćwiczenie jest poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym opisującym narzędzia i zasady kształtowania obrazu którym poświęcone jest dane ćwiczenie.

Wykonane w ramach ćwiczeń fotografie są nie tylko oceniane ale przede wszystkim dogłębnie analizowane podczas zajęć celem utrwalenia właściwych rozwiązań i eliminacji błędów.

Naklad pracy studenta:

ćwiczenia=60 godz

samodzielna realizacja ćwiczeń praktycznych 2godz/tyg =30godzin

Razem ok 90 godz

Literatura:

Praca zbiorowa - Radość fotografowania

Scott Kelby - Sekrety mistrza fotografii cyfrowej (wybrane rozdziały)

St. Biver, P. Fuqua, F. Hunter, Światło w fotografii - magia i nauka(wybrane fragmenty)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie dobrać sprzęt fotograficzny I oświetleniowy do realizowanego zadania

2. umie co najmniej poprawnie zarejestrować obraz fotograficzny w róznych sytuacjach zdjęciowych

3. umie poprawnie zakomponować obraz fotograficzny z uwzględnieniem celów dla których obraz taki powstaje

4. umie wyedytować zarejestrowane fotografie w programie graficznym z uwzględnieniem specyficznych wymagań różnych mediów prezentujących fotografię

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o:

-realizowane w trakcie zajęć, w czasie poza zajęciami ćwiczenia, zadania praktyczne

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kozak
Prowadzący grup: Adam Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)