Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania treścią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z5SZT
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania treścią
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z budową i funkcjonalnością systemów zarządzania treścią. Projekt i realizacja serwisu internetowego w oparciu o wybrany system CMS.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie roli i zasad działania systemów zarządzanie treścią. Omawiane są podstawowe zadania CMS. Przedstawiane są również zagadnienia implementacyjne. Podstawą zaliczenia jest stworzenie własnego projektu w oparciu o kryteria przedstawione na pierwszych zajęciach.

Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie roli i zasad działania systemów zarządzanie treścią. Omawiane są podstawowe zadania CMS. Przedstawiane są również zagadnienia implementacyjne. Podstawą zaliczenia jest stworzenie własnego projektu w oparciu o kryteria przedstawione na pierwszych zajęciach.

Literatura:

Paweł Frankowski: CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią. Helion. 2007.

Krzysztof Palikowski: Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień. Helion. 2011.

James Pearce: Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS. Helion. 2013.

Paweł Frankowski: Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów. Helion. 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student potrafi omówić budowę, funkcjonalność systemów zarządzania treścią oraz orientować się w rynku systemów CMS

Umiejętności: Student potrafi wykonać projekt serwisu internetowego opartego na systemie CMS. Student potrafi wykonać serwis internetowy o zadanej funkcjonalności w oparciu o wybrany system CMS.

Społeczne:Student ma świadomość znaczenia wykonania dobrego projektu oraz elementów serwisu WWW opartego na systemie CMS w kontekście zespołowego tworzenia rozbudowanych witryn internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt/aktywność podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)