Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizualizacja informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest problematyka wizualizacji informacji i zbiorów danych z wykorzystaniem wybranych technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Kurs prezentuje perspektywę informatologiczną, która uwzględnia zagadnienia prezentacji i zarządzania informacją.

Literatura:

Few, Stephen (2005). Effectively Communicating Numbers. Selecting the Best Means and Manner of Display. Principal, Perceptual Edge. https://www.perceptualedge.com/articles/Whitepapers/Communicating_Numbers.pdf

Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. http://www.biecek.pl/Eseje/indexDane.html

A Reader on Data Visualization (2019). https://mschermann.github.io/data_viz_reader/

Chiasson, Trina; Gregory, Dyanna (2004). Data + Design. A simple introduction to preparing and visualizing information. https://orm-atlas2-prod.s3.amazonaws.com/pdf/13a07b19e01a397d8855c0463d52f454.pdf

Narzędzia

Charzyńska, Natalia (2019). Google Data Studio 2019 – Poradnik dla początkujących. https://charzynska.pl/google-data-studio-poradnik-dla-poczatkujacych/

Milligan, J. N. (2015). Learning Tableau 10. Packt Publishing Ltd. eBook dostępny w bazach BUW

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W04, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Obecność

Wykonywanie zadań cząstkowych

Projekt

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kułakowski
Prowadzący grup: Marcin Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)