Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja specjalistyczna - edukacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D4IS-E
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja specjalistyczna - edukacja
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Strona przedmiotu: http://193.0.122.72/moodle
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Definicje pojęć.

2. Projekty systemów informacji edukacyjnej w Polsce.

2.1 SINTO

2.2 Projekty z lat ‘80.

3. System informacji edukacyjnej a ogólna teoria systemów.

3.1 System.

3.2 System edukacji.

4. Systemy szkolne w Europie – EURYDICE – National Education Systems.

5. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia (ISCED 2011).

6. Informacja edukacyjna w Polsce. Informacja o edukacji i dla edukacji.

6.1 Doradztwo zawodowe – akty prawne, potrzeby, kompetencje, cele działania.

6.1.1 Doradca zawodowy.

6.1.2 Podstawy prawne.

6.2 Rynek edukacyjny w Polsce – oferta. Szkolnictwo, studia, szkolenia i kursy, doskonalenie zawodowe.

6.2.1 Wybierz studia – portal informacyjny.

6.2.2 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

6.3 Rejestr szkół i placówek oświatowych – SIO.

6.4 Centralna Komisja Egzaminacyjna.

6.5 Podstawa programowa.

6.6 System Informacji Oświatowej – Centrum Informatyczne Edukacji.

6.7 Podstawa programowa a programy nauczania.

7. Monitorowanie rynku pracy.

8. Monitorowanie zarobków.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)