Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kontroli słownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2PKS
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy kontroli słownictwa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zrozumienie roli, funkcji oraz podstaw projektowania wybranych narzędzi kontroli słownictwa. Ponadto podczas kursu zostaną omówione podstawy indeksowania zasobów informacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zrozumienie roli, funkcji oraz podstaw projektowania wybranych narzędzi kontroli słownictwa takich jak listy, pierścienie synonimów, kartoteki wzorcowe (Library of Congress, Bibliothèque nationale de France, NUKAT, Biblioteka Narodowa, VIAF) i tezaurusy. Zostanie zaprezentowana terminologia specjalistyczna, sposoby korzystania z tych narzędzi i ich tworzenia z wykorzystaniem wybranych norm. Studenci poznają zarówno tradycyjne metody i sposoby kontroli metadanych, jak i najnowsze trendy w tym zakresie związane z modelem danych powiązanych – Linked Data i Siecią Semantyczną (Semantic Web). Ponadto podczas kursu zostaną omówione podstawy indeksowania zasobów informacyjnych.

Literatura:

1. ANSI/NISO Z39.19-2005 (R2010). Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies. WWW: https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/12591/z39-19-2005r2010.pdf.

2. Bojar Bożenna (red.): Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa 2002.

3. Vanda Broughton: Essential thesaurus construction. London 2006.

4. Umberto Eco: Szaleństwo katalogowania. Poznań 2009.

5. Michael Dylan Foster: Yōkai: tajemnicze stwory w kulturze japońskiej. Kraków 2017.

6. Przepisy katalogowania BN. WWW: http://przepisy.bn.org.pl/.

7. Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Gliwice 2017.

8. Marcin Roszkowski: Kartoteki nazw osobowych w środowisku sieciowym. „Biuletyn EBIB” 2015, nr 160. WWW: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/380.

9. Marcin Roszkowski: Simple Knowledge Organization System (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy. WWW: https://www.researchgate.net/publication/258206615_Simple_Knowledge_Organization_System_SKOS_-_reprezentacja_wiedzy_w_sieciowych_systemach_organizacji_wiedzy

10. Marcin Sikorski: Interakcja człowiek-komputer. Warszawa 2017.

11. Jenifer Tidwell, Charles Brewer, Aynne Valencia: Projektowanie interfejsów: sprawdzone wzorce projektowe. Gliwice 2021.

12. Jadwiga Woźniak-Kasperek: Podstawy budowy tezaurusa. Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- zna terminologię specjalistyczną w zakresie narzędzi i systemów kontroli słownictwa (K_W03).

- zna procedury indeksowania, zasady i narzędzia kontroli słownictwa służące optymalizacji dostępu do zasobów informacyjnych (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi stosować terminologię z zakresu kontroli słownictwa do interpretacji i rozwiązania danego problemu badawczego, związanego z usprawnianiem dostępu do zasobów informacyjnych (K_U01).

- potrafi wskazać i wykorzystać narzędzia kontroli słownictwa dla stworzenia charakterystyki dokumentu i/lub znalezienia relewantnego obiektu informacyjnego (K_U03).

INNE KOMPETENCJE:

- jest zdolny do krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie indeksowania zasobów informacyjnych (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach:

a) wszystkich - 25%;

b) jedna nieobecność - 20%;

c) dwie nieobecności - 15%;

d) powyżej - 0%.

2) Stworzenie tezaurusa - do 75%.

Oceny końcowe:

5: 91-100%

4,5: 81-90%

4: 71-80%

3,5: 61-70%

3: 50-60%

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)