Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura sieci komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2ASK
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura sieci komputerowych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia związane z architekturą sieci komputerowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie - podstawowe informacje dotyczące architektury sieci komputerowych.

Pełny opis:

1. Sieć komputerowa 7

2. Pojęcia związane z siecią komputerową 10

3. Zasięg sieci komputerowych 15

4. Topologia sieci 16

5. Jednostki danych 23

6. Model ISO-OSI – warstwy; model TCP/IP - model protokołów 25

Warstwy górne 29

Warstwy dolne 31

7. Model TCP/IP 33

8. Systemy liczbowe 36

9. Adresowanie w sieci 43

10. Adresy IP 44

11. Klasy adresów IP 47

12. Warstwa fizyczna 51

13. Warstwy - Model TCP/IP 60

14. Standaryzacja 62

15. Sieci LAN – projektowanie 64

16. Normalizacja LAN 69

17. Narzędzia 72

Ping – sprawdzanie połączenia z dowolnym adresem IP. 72

Tracert – adresy pośredniczące w przesyłaniu pakietu 72

NetStat - stan stosu TCP/IP na maszynie lokalnej. 75

Literatura:

Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych / A.W. Butrimenko ; z ros. przeł. Józef Maroński i Barbara Muchlado-Marońska.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych / Marcin Rączkiewicz.

ABC sieci komputerowych / Joe Habraken ; [tł. Mateusz Michalski, Witold Zioło].

Bezpieczeństwo sieci komputerowych / Andrzej Białas.

Podstawy sieci komputerowych / Russell Bradford ; tł. Krzysztof Gracki.

Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : VII konferencja / Politechnika Łódzka. Centrum Komputerowe. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych. Katedra Informatyki Stosowanej.

Sieci komputerowe : kompendium / Karol Krysiak.

Bezpieczne sieci telekomunikacyjne - nowe doświadczenia : IX konferencja na temat sieci komputerowych "Miedzeszyn-99", Warszawa-Miedzeszyn 19-21 maja 1999 r. : materiały konferencji / Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK.

E.13.3 : administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi : projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami / Adam Grudziński, Michał Szymczak.

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci / Andrew Lockhart ; [tł. Leszek Sagalara].

Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych = Virtualization and emulation technologies in the study of computer networks / Robert Pękala, Tadeusz Kwater, Dariusz Strzęciwilk, Paweł Dymora ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Katedra Inżynierii Komputerowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Zastosowań Matematyki i Informatyki. Katedra Zastosowań Informatyki. Zakład Systemów Rozproszonych, Politechnika Rzeszowska. Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych.

Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : X konferencja. 1 / Politechnika Łódzka. Centrum Komputerowe. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych. Katedra Informatyki Stosowanej.

Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : XII konferencja. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki. Centrum Komputerowe. Katedra Informatyki Stosowanej. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych.

Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : XII konferencja. 1 / Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki. Centrum Komputerowe. Katedra Informatyki Stosowanej. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych.

Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : XIV konferencja / Politechnika Łódzka. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych [et al.].

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych oraz związanych z nią aspektów programowania, architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych (K_W02).

2. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi skonfigurować sieć w wybranym systemie operacyjny oraz nim administrować, w tym instalować potrzebne oprogramowanie (K_U10).

2. Potrafi zaprojektować i skonstruować prostą sieć komputerową (K_U10).

3. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U22).

Kompetencje

1. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K02).

2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

praca ciągła

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)