Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Photo-and Mobile-Journalism. Practical Workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-ERASMUS-PMJ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Photo-and Mobile-Journalism. Practical Workshop
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Nowadays all journalist tools we need we have in our smartphones. We have a notebook, a photo-camera, a video-camera and a voice recorder. Are we able to use the at their best?

The aim of the course is to again ability to create condensed but informationfull visual messages using our camera or smartphones.

Pełny opis:

NowadaysNowadays all journalist tools we need we have in our smartphones. We have a notebook, a photo-camera, a video-camera and a voice recorder. Are we able to use the at their best?

The aim of the course is to again ability to create condensed but informationfull visual messages using our camera or smartphones.

During the workshop classes we will practice:

visual composition

basic rules of pictures postproduction

constructing captions

creating messages containing text and photo

making a visual story while traveling through Warsaw

We will visit important photo exhibitions being held in Warsaw

Literatura:

Badger, G. (2007), The Genius of Photography. How Photography has changed our lives

Barrett, T. (2000). Criticizing Photographs: An Introduction to Understanding Images

Cartier-Bresson, H. (2018) Decissive Moment

Fried, M. (2008), Why Photography Matters as Art as never before

Golden, R. (2005), Photojournalism. 1855 to the Present,

Efekty uczenia się:

After completing the course, student create visual journalist messages combining photography and short texts. To this goal, it has the following competences:

Knowledge:

- knows composition rules

- knows how to take pictures of best quality

- knows the crucial ingredients

- knows 6 fundamental questions of newswriting

- knows the differences between photojournalism and photodocumentary

Skills:

- can postproduce photographs

- can think critically and communicate his/her thougths in visual way

- can build short or long story basing on own pictures

- can discuss reknowned photographic pictures

Metody i kryteria oceniania:

Evaluation is based on:

- class attendance

- fullfilling three photojournalist assignements

- final presentation and discussion

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sternak
Prowadzący grup: Wojciech Sternak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)