Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz1PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do Zarządzania:

• Definicja zarządzania i jego znaczenie.

• Ewolucja teorii zarządzania.

• Proces zarządzania.

• Kluczowe funkcje zarządzania.

• Menedżer. Role i umiejętności.

2. Środowisko Organizacyjne

• Analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

• Model PESTEL.

• Analiza interesariuszy.

• Analiza SWOT.

3. Planowanie i Strategia

• Proces planowania.

• Poziomy planowania.

• Analiza strategiczna.

• Zarządzanie procesem zmian w organizacji.

4. Organizowanie i Struktura Organizacyjna

• Projektowanie struktury organizacyjnej.

• Władza i uprawnienia.

• Typy struktur organizacyjnych.

• Cechy i kierunki ewolucji struktur organizacyjnych.

5. Motywowanie i Kierowanie

• Teorie motywacji.

• Proces kierowania: delegowanie, komunikacja, motywowanie pracowników.

• Umiejętności przywódcze i style kierowania. Władza, a autorytet.

6. Kontrolowanie i Efektywność

• Proces kontroli.

• Pomiar efektywności organizacyjnej.

• Benchmarking.

Literatura:

1. Klincewicz K. (red.) (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.) (2013). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.

3. Griffin R. W. (2022). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• Wykład: wykład tradycyjny z elementami aktywizacji studentów;

Kryteria oceniania:

• Wykład: egzamin z pytaniami testowymi.

Sposób wyliczania oceny końcowej:

• 0 – 55% ocena 2.0

• 56 – 65% ocena 3.0

• 66 – 75% ocena 3.5

• 76 – 85% ocena 4.0

• 86 – 95% ocena 4.5

• 96 – 100% ocena 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wiatrak
Prowadzący grup: Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)