Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening psychoterapeutyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening psychoterapeutyczny
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs wyłącznie dla studentów kierunku Psychologia


Zajęcia obowiązkowe, I rok specjalizacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Bezpośrednim celem zajęć jest przygotowanie do pełnienia w sposób efektywny roli koterapeuty w procesie psychoterapii pacjentów w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Celem odroczonym jest przygotowanie do roli zawodowej psychologa klinicznego.

Zajęcia są nastawione na kształcenie umiejętności w zakresie rozumienia siebie, drugiego człowieka i wzajemnego wpływu między ludźmi. Umiejętność ta jest traktowana jako pomocna w efektywnym odziaływaniu na ludzi.

Jej nabywanie odbywa się drogą zwiększenia świadomości w zakresie własnego psychologicznego funkcjonowania i możliwości wpływu na ludzi.

Zajęcia pomagają uczestnikom uzmysłowić sobie własne możliwości oddziaływania na ludzi a co za tym idzie świadome i celowe korzystanie z nich w pełnieniu roli zawodowej.

Uzmysłowienie sobie własnych ograniczeń w tym zakresie jest pomocne w kontrolowaniu ich lub podjęciu środków zaradczych, np. w postaci własnej psychoterapii treningowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- jest w większym stopniu świadomy swoich mocnych i słabych stron w kontacie interpersonalnym

- zyskuje własne doświadczenie psychoterapeutyczne

Postawy. Student:

- dostrzega wzajemny wpływ ludzi w relacjach iinterpersonalnych

- dostrzega i szanuje odmienne sposoby postrzegania

Umiejętności:

- trafnie rozpoznaje swoje stany emocjonalne

- potrafi na nie wpływać

- rozpoznaje stan emocjonalny drugiej osoby

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Pawłowski, Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Bezpośrednim celem zajęć jest przygotowanie do pełnienia w sposób efektywny roli koterapeuty w procesie psychoterapii pacjentów w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Celem odroczonym jest przygotowanie do roli zawodowej psychologa klinicznego.

Zajęcia są nastawione na kształcenie umiejętności w zakresie rozumienia siebie, drugiego człowieka i wzajemnego wpływu między ludźmi. Umiejętność ta jest traktowana jako pomocna w efektywnym odziaływaniu na ludzi.

Jej nabywanie odbywa się drogą zwiększenia świadomości w zakresie własnego psychologicznego funkcjonowania i możliwości wpływu na ludzi.

Zajęcia pomagają uczestnikom uzmysłowić sobie własne możliwości oddziaływania na ludzi a co za tym idzie świadome i celowe korzystanie z nich w pełnieniu roli zawodowej.

Uzmysłowienie sobie własnych ograniczeń w tym zakresie jest pomocne w kontrolowaniu ich lub podjęciu środków zaradczych, np. w postaci własnej psychoterapii treningowej.

Literatura:

Tryjarska B. (2006). Trening terapeutyczny jako doświadczenie osobiste i metoda zdobywania wiedzy. W: L. Grzesiuk (red.). Psychoterapia. Badanie i szkolenie. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dziurla
Prowadzący grup: Agnieszka Burnos, Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Bezpośrednim celem zajęć jest przygotowanie do pełnienia w sposób efektywny roli koterapeuty w procesie psychoterapii pacjentów w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Celem odroczonym jest przygotowanie do roli zawodowej psychologa klinicznego.

Zajęcia są nastawione na kształcenie umiejętności w zakresie rozumienia siebie, drugiego człowieka i wzajemnego wpływu między ludźmi. Umiejętność ta jest traktowana jako pomocna w efektywnym odziaływaniu na ludzi.

Jej nabywanie odbywa się drogą zwiększenia świadomości w zakresie własnego psychologicznego funkcjonowania i możliwości wpływu na ludzi.

Zajęcia pomagają uczestnikom uzmysłowić sobie własne możliwości oddziaływania na ludzi a co za tym idzie świadome i celowe korzystanie z nich w pełnieniu roli zawodowej.

Uzmysłowienie sobie własnych ograniczeń w tym zakresie jest pomocne w kontrolowaniu ich lub podjęciu środków zaradczych, np. w postaci własnej psychoterapii treningowej.

Literatura:

Tryjarska B. (2006). Trening terapeutyczny jako doświadczenie osobiste i metoda zdobywania wiedzy. W: L. Grzesiuk (red.). Psychoterapia. Badanie i szkolenie. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)