Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia grupowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-02
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia grupowa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:


1) Pierwszeństwo zapisów dla studentów specjalizacji 308

kurs wyłącznie dla studentów V roku

2) Kurs dostępny dla studentów specjalizacji 301, wyłącznie dla studentów V roku

Skrócony opis:

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące psychoterapii grupowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Suszek
Prowadzący grup: Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące psychoterapii grupowej. W trakcie pierwszych trzech wykładów zostaną opisane warunki tworzenia grupy, zjawiska występujące w grupach, badania nad skutecznością psychoterapii, właściwości efektywnego psychoterapeuty oraz sposoby pracy z trudnym pacjentem. W drugiej części zostaną opisane podstawowe modele pracy grupowej: model psychoanalityczny, humanistyczno-egzystencjalny oraz behawioralno-poznawczy.

Literatura:

Literatura została szczegółowo opisana w części „Zakres” sylabusu.

Polecane całe podręczniki (nieobowiązkowe)

Bernard H. S., MacKenzie K. R. (red.) (2001). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: GWP.

Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2013). Cognitive-behavioral therapy in groups. Guilford Press.

Grzesiuk L. (red.)(2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

Pawlik J. (red.)(2008). Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

Rutan J. S., Stone W. N., Shay J. J. (2007). Psychodynamic group psychotherapy (4th edition). New York: Guilford Press.

Yalom I., Leszcz M. (2006). Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)